Poziv k razmisleku o ukinitvi Urada za enake možnosti

Sekcija Spol in družba Slovenskega sociološkega društva ob 8. marcu – dnevu žensk – poziva Vlado Republike Slovenije k ponovnemu razmisleku o posledicah ukinitve Urada za enake možnosti.

Skrb za izboljšanje položaja žensk, odpravo diskriminacij, nadzor nad uveljavljanjem zakonodaje s področja enakih možnosti in vzpostavljanje mehanizmov za lajšanje usklajevanja službenih in zasebnih obveznosti so ključne naloge, s katerimi Urad za enake možnosti prispeva k uveljavljanju politike enakih možnosti – tiste politike, ki je tudi danes še kako potrebna. Stopnja enakosti med spoloma namreč ni taka, da bi bili z njo lahko zadovoljni. Ženske so tako na primer še vedno bistveno bolj obremenjene z družinskimi obveznostmi kot moški, dobivajo nižje plačilo za delo kot moški, zastopanost žensk v politiki, posebej v vladi, je še vedno prenizka.

Ob 20 letnici ustanovitve urada, ki je v vsem tem obdobju odigral tudi vlogo javnega ozaveščevalca o pomenu uveljavljanja pravic žensk na vseh področjih, se zato zdi njegovo ukinjanje še posebej neprimerno. Vlado Republike Slovenije zato pozivamo, da ohrani samostojni Urad za enake možnosti (oziroma drugo podobno prepoznavno obliko delovanja) in s tem pokaže svojo občutljivost za uveljavljanje politike enakih možnosti.

Sekcija za spol in družbo
Slovenskega sociološkega društva
Prof.dr. Milica Antić Gaber

Samo da bo denar in zdravje: življenje starih revnih ljudi

V sredo, 2. novembra, je v Trubarjevi hiši literature potekala okrogla miza Samo da bo denar in zdravje : življenje starih revnih ljudi.

Na okrogli mizi o kakovosti življenja, socialni ranljivosti in izključenosti starih ljudi, ki živijo v domačem okolju so sodelovali Dr. Valentina Hlebec, Mag. Martina Trbanc in Dr. Matic Kavčič, pogovor pa je moderirala Dr. Majda Černič Istenič.

V državah Evropske Unije, kakor tudi v Sloveniji demografski trendi kažejo intenzivno staranje prebivalstva in naraščanje deleža starejših ljudi v populaciji. Prehajamo v t. i. dolgoživo družbo, kar ima posledice za celotno družbo, vzdržnost sistemov socialne varnosti, odnose med posameznimi skupinami prebivalstva ter kakovost življenja. Projekcije prebivalstva za Slovenijo napovedujejo intenzivno rast starejšega prebivalstva (nad 65 let). Starejši ljudje so zaradi svojih številnih značilnosti ena najbolj ranljivih družbenih skupin.

Stare, a večno mlade razlage o tem, kaj je »prava« ženska

Skozi stoletja je Katoliška cerkev prispevala k temu, da se je ohranjevala in utrjevala podoba ženske kot pomočniškega bitja (moškemu, gospodu). Eden od dejavnikov, ki je v delno sekularizirani družbi pomemben pri ohranjanju takšnega vzorca ženskosti in njene družbene vloge, je verski pouk (verouk).

Odgovor na vprašanje, koliko je v veroučnih učbenikih, ki so v rabi v zadnjem desetletju na Slovenskem, še navzoča ta tradicionalna podoba ženske, so poskušali poiskati na okrogli mizi, na kateri je uvodno razmišljanje podala Mirjana Frank, v razpravi pa so sodelovale dr. Sonja Bezjak, dr. Darja Kerec, dr. Marina Tavčar Krajnc, pogovor je moderirala dr. Maca Jogan.

Obvestilo sekcijam društva

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, članice in člani Slovenskega sociološkega društva,

Novo predsedstvo SSD je kmalu po izvolitvi začelo s svojim delom in ena prvih nalog, ki si jo je zadalo je oživitev delovanja obstoječih in spodbuditev oblikovanja novih sekcij.

Zato delujoče sekcije pozivamo, da pripravijo program dela za letošnje leto (vanj prosim vključite tudi osnovne podatke o sekciji: vodja, članstvo, ipd.). Pri tem vas tudi prosimo, da predlagate organizacijo vsaj enega na vsebino vašega programa vezanega javnega dogodka (npr. okrogla miza) v letu 2011.

Vse tiste, ki ste že izrazili željo oz. razmišljate o ustanovitvi novih sekcij, pa pozivamo, da na predsedstvo naslovite predlog za ustanovitev sekcije, poleg imena sekcije pošljete še imena vsaj 7 ustanovnih članic/članov, predlog za osebo, ki bo sekcijo vodila (to lahko določite tudi kasneje), kratko vsebino dela sekcije, program dela za leto 2011 in predlog za organizacijo enega javnega dogodka v letu 2011.

Prosimo vas, da predloge do 20. februarja 2011 pošljite na naslov: predsedstvo@sociolosko-drustvo.si.

V svojem imenu in v imenu članic in članov predsedstva SSD vam želim veliko uspeha v profesionalnem življenju in obilo užitkov v sociološkem delu.

S prijaznimi pozdravi,
Milica Antić Gaber, predsednica SSD