Besedne postaje

Knjigarna Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani vabi na  Besedne postaje, v četrtek, 25. oktobra ob 16. uri (Modra soba / V. nadstropje).

Potekal bo pogovor o knjigah:

Dennis Smith, Vzpon historične sociologije (Studia Humanitatis, 2012)
Ludvik ČarniObča in historična sociologija – Izvori sociološke misli na Slovenskem (Znanstvena založba FF, 2012)

Pogovarjali se bodo prof. dr. Avgust Lešnik, zasl. prof. dr. Maca Jogan, prof. dr. Mitja Saje in asist. Marko Kržan.

Vabljeni!

Besedne postaje v sodelovanju s slovenskimi založbami prireja Knjigarna Filozofske fakultete UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, tel. št. : 01/241 11 19, E: knjigarna@ff.uni-lj.siwww.knjigarna.ff.uni-lj.si