Entries by Jasna Mikić

Člani_ce Sekcije sociologija časa na prvem letnem srečanju v Škofji Loki

Člani_ce novoustanovljene Sekcije sociologija časa, zbralo se nas je 22, smo se sestali na prvem letnem srečanju na temo Izzivi družbenega časa v Škofji Loki 29.5.2018. Prvi del srečanja se je nanašal na organizacijsko kadrovske zadeve. Dogovorili smo se, da sekcijo za obdobje enega leta vodi Majda Pahor, tajniške posle pa opravlja Aleksandra Hoivik. Potrdili […]

Vabilo na srečanje Sekcije sociologija časa v Škofji Loki

Sekcija sociologija časa vabi na srečanje v Škofji Loki, v torek, 29. 5. 2018, od 9.30 ure do 17.00 ure. VABILO Dnevni red: 9.15 do 9.30 sprejem ob jutranji kavi ali čaju 9.30 do 10.00 organizacijske zadeve sekcije: vloga in potrditev organizacijskega odbora in načrt prihodnjih aktivnosti 10.00 do 12.30 strokovni del s temami:       • […]

Odziv na monografijo »Ideološki konstrukti o cepljenju« avtorice Mateje Černič

Na pobudo članov in članic Slovenskega sociološkega društva se odzivamo na publikacijo »Ideološki konstrukti o cepljenju« sociologinje dr. Mateje Černič iz Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Tematika cepljenja je poleg multidisciplinarne znanstvene obravnave, tudi predmet burne javne debate. Omenjeno delo, ki naj bi, po avtorici, predstavilo »kritično sociološko analizo cepljenja« je že […]

Zbornik Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?

Knjiga, ki jo je ob 50-letnici Slovenskega sociološkega društva zasnoval in uredil akademik Zdravko Mlinar, je s podporo SAZU izšla leta 2016 pri Založbi FDV v zbirki OST. Predstavlja prvo celostno knjižno predstavitev (631 str.) akademskih prispevkov in osebnih pričevanj o spoznanjih in delovanjih sociologinj in sociologov v Sloveniji. 121 avtoric in avtorjev retrospektivno predstavlja […]

Vabilo na dogodek Otrokocentričnost sodobne družbe

Ob predstavitvi knjige GENERACIJI NAVIDEZNE SVOBODE: otroci in starši v sodobni družbi bodo avtorice in avtorji razčlenjevali eno od osrednjih vprašanj sodobne družbe – pojem otrokocentričnosti, njegovo ideološko izhodišče ter plasti in pasti sistemske vpetosti v družbena, ekonomska in politična razmerja. Premislek o starševstvu, družbenem konformizmu, neenakosti, odgovornosti – ne le do otrok, temveč do […]