You are currently viewing Okrogla miza o zasedbi Filozofske fakultete UL

Okrogla miza o zasedbi Filozofske fakultete UL

Na letošnjem letnem srečanju Slovenskega sociološkega društva je potekala okrogla miza o zasedbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Vodil in moderiral jo je Gorazd Kovačič, sodelovali pa so Aleš Gaber, Jerneja Brumen, Dragan Nikčević in Arne Zupančič.

Socioloski dnevi, Okrogla miza o zasedbi Filozofske fakultete UL by dejadeja

Gibanje Mi smo univerza je med novembrom 2011 in januarjem 2012 zasedlo del Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Odločitev za zasedbo je sprejel ozek krog ljudi in hitro navdušil številne privržence. Toda dogodki so začeli prehitevati zasedbenike, ki niso bili pripravljeni na pričakovanja in vprašanja podpornikov, javnosti in institucij. Prvi dnevi in tedni so minili v iskanju razlogov za zasedbo ter njenih ciljev. Ker ti niso bili jasni, so se kmalu začeli osip udeležbe, pešanje podpore med ostalimi študenti in učitelji ter umik medijske pozornosti, pogajanja z vodstvoma fakultete in univerze pa niso zares stekla. Dogajanje je postopno izzvenelo in na koncu niso bili doseženi nikakršni institucionalni rezultati.

Zasedba je bila in ostaja polna nasprotij. Uradno naj bi o vsem odločala skupščina zasedbe, a zdi se, da je bila njena dejanska struktura zgrajena iz več koncentričnih krogov odločevalske moči. Zasedba ni dosegla nobene zahteve, a nekateri še vedno menijo, da je bila uspešna. Uspešnost zasedbe naj bi bila vsaj v sami izkušnji odprtega razpravljanja in sodelovanja, a frakcijski boji med ideološkimi skupinami so bili vsaj toliko izključevalni kot dialoški. Ope- rativci so menili, da bi zasedba organizacijsko razpadla brez njihovega delovnega napora in da je intelektualno vodstvo zasedbe le govoričilo, slednji pa so mislili, da operativci ne razumejo, za kaj gre. Morda največji paradoks pa je ta, da je zasedba potrošila energijo udeležencev, še preden sta neoliberalna ekonomika in korporativno upravljanje silovito posegla na univerzo in ko marsikdo še ni prepoznal resnosti opozoril zasedbenikov, leto dni kasneje, ko javnemu visokemu šolstvu močneje na udaru, pa energije za zasedbo ni več.