You are currently viewing Združevanje sindikalnih central?

Združevanje sindikalnih central?

Slovensko sociološko društvo ob svoji 50-letnici in ob prazniku dela vabi na okroglo mizo
Združevanje sindikalnih central?

v torek, 5. maja 2015 ob 15:00 na Fakulteti za družbene vede
(Velika dvorana).

Gostje: Marko Funkl (Gibanje za dostojno delo in socialno družbo),
Lidija Jerkič (SKEI), Goran Lukić (ZSSS), mag. Jakob Počivavšek (Pergam), dr. Miroslav Stanojević in Branimir Štrukelj (SVIZ).

Slovenskim delavcem se dogajajo segmentacija trga delovne sile, prekarizacija ter individualizacija delovnih izkušenj in perspektive, sindikatom pa hiter osip članstva. Podobno je drugod po Evropi. Obenem je sindikalna krajina razdrobljena. Sindikati priložnostno sodelujejo med seboj, sicer pa jih cepijo razlike med interesi članstva in tudi osebne zamere in prestižni boji med funkcionarji. Moderatorja, dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela in dr. Gorazd Kovačič bosta gostom, profiliranim sindikalnim voditeljem in poznavalcem sindikalizma, zastavila naslednja izhodiščna vprašanja. Kako močni so slovenski sindikati danes in kako močni bodo čez 5 ali 10 let? Kakšne oblike združevanja bi jih lahko krepile? Katere so ovire združevanju ali tesnejšemu sodelovanju med sindikalnimi centralami? Kateri so interesni zadržki pred tem?