You are currently viewing [25. 5] Vabilo na pogovor v THL o knjigi Pravica do abortusa

[25. 5] Vabilo na pogovor v THL o knjigi Pravica do abortusa

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi

Pravica do abortusa,

 avtoric

Ane Kralj, Tanje Rener, Vesne Leskošek, Metke Mencin in Mirjane Nastran Ule. 

O knjigi bodo spregovorile

Tanja Rener, dr. Vesna Leskošek, dr. Metka Mencin in dr. Mirjana Nastran Ule.

Pogovor bo moderirala dr. Nina Perger.

Pogovor bo v sredo, 25. maja ob 17. uri v Trubarjevi hiši literature s sočasnim prenosom na Facebook profilu THL in na Zoom povezavi (Meeting ID: 994 9656 4397).

V pričujočem delu avtorice obravnavajo zgodovinske in družbene okoliščine na področju seksualnih in reproduktivnih pravic s poudarkom na pravici do abortusa. Področja, ki ga, kot pišejo avtorice, zaznamuje realizacija po vzoru »treh korakov nazaj, dva koraka naprej«, se lotevajo celovito in precizno. S pomočjo feminističnih in LGBTIQA+ aktivistk_ov, ki delujejo na omenjenem področju ponujajo kritično-realistični pogled na progresivna gibanja, skupine in organizacije, predvsem z vidika potenciala za civilnodružbeno delovanje v podporo seksualnim in reproduktivnim pravicam, razpona možnosti za sodelovanje med akterkami ter njihovih strategij delovanja, uvide pa umeščajo tudi v kontekst spoprijemanja s starimi in novimi diskurzivnimi mehanizmi nasprotnikov teh pravic. Delo ponuja tudi natančen zgodovinski pregled razvoja reproduktivnih pravic, in sicer od začetkov ženskega gibanja na Slovenskem od konca 19. stoletja, ter analizo boja za 55. člen Ustave Republike Slovenije, ki v veliki meri poteka v duhu domnevne »nacionalne ogroženosti«. V zadnjem poglavju pa avtorice slovensko javno mnenje o abortusu postavljajo v časovno in primerjalno perspektivo, ki – poleg dokaj stabilne strukture javnega mnenja o pravici do abortusa med 1992 in 2018 – kaže tudi na to, da se odnos do abortusa povezuje s kompleksom konservativne in patriarhalne miselnosti. Skratka, avtorice si postavljajo vprašanje o tem »kje smo in kam bi lahko šli?«, delo pa nakazuje, da so odgovori na to vprašanje predmet nenehnih bojev, vigilanstva, mobilizacije in solidarnosti.

Vabljene_i.

Komentirajte prispevek