You are currently viewing Vtis s Poletne doktorske šole ESA

Vtis s Poletne doktorske šole ESA

  • Post category:Novice
  • Reading time:3 mins read

Otto Gerdina, mladi raziskovalec in asistent na Centru za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, ter prejemnik priznanja sociološki up Slovenskega sociološkega društva, je strnil svojo vtisi o letošnji Poletni doktorski šoli ESA (Evropskega sociološkega združenja). Poletna šola je med 20. in 22. septembrom potekala hibridno na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Objavljamo tudi nekaj fotografij z dogodka (foto: Filozofska fakulteta, UL).

[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_slideshow”] 


Ko sem prijavljal izvleček svojega članka na poletno šolo nisem vedel, kaj lahko pričakujem. Takrat COVID-19 še ni razhajal in nisem vedel, da bo ESA šola za doktorske študente sociologije edini mednarodni dogodek, ki se ga bom letos udeležil.

Priprava na poletno šolo je vzela kar nekaj dela. Najprej je bilo treba dokončati osnutek članka, nato prebrati 25 člankov, ki so jih oddali drugi udeleženci poletne šole in enega med njimi recenzirati. A napor je bil poplačan.

Poletna šola se je začela s fenomenalnim feminističnim vodenjem po Ljubljani. Kot Ljubljančana me je presenetilo, za koliko pomembnih žensk nikoli nisem izvedel, da so obstajale in koliko njihovega izjemnega opusa ni nikoli prišlo v moje roke, denimo prek učbenikov, ki smo jih brali v šoli. Tudi ulice Josipine Turnograjske, ki je menda edina ulica v Ljubljani, ki nosi žensko ime, nisem poznal.

Zaradi COVID-19 je bila letošnja šola organizirana v hibridnem modelu, po katerem bodo od oktobra naprej potekala tudi marsikatera predavanja. To pomeni, da smo bili v živo na razpravah prisotni le nekateri, ostali pa so dogajanje spremljali in se nanj odzivali prek spletne platforme Zoom. Udeleženci smo imeli pred sabo vsak svoj računalnik v katerega smo govorili in na katerem smo spremljali predstavitve drugih. Sama razprava je sicer potekala manj spontano in na trenutke malce okorno. Ker je moral vsak čakati, da je dobil besedo, je bilo vidnega strinjanja, nadaljevanja idej ali kratkih vprašanj le za vzorec.

Kljub omejitvam je vsak od nas tekom poletne šole prejel poglobljene komentarje in usmeritve za izboljšanje svojega člankov. Najbolj poglobljene komentarje sta navadno podala doktorski študent, ki je bil zadolžen za recenzijo tvojega članka in vodja razprave, a tudi komentarji drugih udeležencev delavnice so bili izjemno koristni. Na koncu se je izkazalo, da smo prek komentiranja prispevkov drugih študentov nenačrtovano izboljšali tudi veščino podajanja strokovnih komentarjev.

Če sklenem, lahko rečem, da smo od poletne šole veliko odnesli ne le v smislu izboljšav lastnega znanstvenega pisanja, recenziranja znanstvenih prispevkov in komentiranja znanstvenega dela drugih, temveč tudi kolegialne vezi, ki smo jih v živo in prek Zooma ustvarili udeleženci delavnice.

Otto Gerdina