You are currently viewing Vabilo na pogovor o knjigi Socialna politika danes in jutri

Vabilo na pogovor o knjigi Socialna politika danes in jutri

  • Post category:Novice
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:2 mins read

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi

Socialna politika danes in jutri, avtoric

Maše Filipovič Hrast in Tatjane Rakar.

O knjigi bodo spregovorile_i:

  1. Maša Filipovič Hrast, dr. Tatjana Rakar, dr. Zinka Kolarič in dr. Vesna Leskošek.

Pogovor bo moderiral dr. Gorazd Kovačič.

Pogovor bo v sredo, 3. marca 2021, ob 17. uri

na Facebook profilu Trubarjeve hiše literature in na Zoom povezavi (Meeting ID: 997 3640 3110)

Delo tematizira razvoj socialne politike v Sloveniji in ga obravnava v širšem evropskem kontekstu ter predstavlja širok teoretski okvir, ki omogoča celovito obravnavo in razumevanje dogajanja na posameznih področjih socialne politike. Predstavlja temeljne teoretske pojme in koncepte ter tematizira socialno politiko v širšem družbenem kontekstu, in sicer skozi koncept države blaginje in koncept sistema blaginje, ki omogočata razumeti medsebojno povezanost in soodvisnost med sfero države in drugimi sferami, ki zagotavljajo socialno varnost in blaginjo ljudi. Predstavljeni so paradigmatski premiki, do katerih prihaja v današnjih družbah, tako na ravni usmeritev in ciljev socialnih politik kot tudi na ravni strategij in ukrepov za doseganje teh ciljev. Ti gredo od zagotavljanja osnovne socialne varnosti k socialnemu vključevanju, od pasivne k aktivni politiki zaposlovanja, od zagotavljanja zgolj družinskih prejemkov k usklajevanju delovnega in družinskega življenja in od varnega k aktivnemu staranju. Poseben doprinos monografije so predstavitve študij stališč, pogledov in pričakovanj ljudi, povezanih s spremembami oziroma s prihodnjim razvojem držav blaginje v današnjih (evropskih) družbah nasploh in še posebej v Sloveniji.

Vabljene_i.

Komentirajte prispevek