You are currently viewing Uspešno končano sociološko srečanje 2014 v Bohinju

Uspešno končano sociološko srečanje 2014 v Bohinju

  • Post category:Novice
  • Reading time:4 mins read

Letošnje sociološko srečanje, ki je pod naslovom Ekonomija in družba potekalo med 24. in 26. oktobrom v Bohinju, se je osredotočilo na analizo in razumevanje ekonomskih pojavov in procesov v Sloveniji in v svetu, pri čemer so sodelujoči razpravljali o posledicah več let trajajoče ekonomsko-socialne krize in strukturnih težavah, ki jih je povzročil prevladujoč neoliberalni ekonomski koncept. Srečanje je letos gostilo več priznanih gostij in gostov iz drugih držav.

Prof. dr. Barbara Hobson (z univerze v Stockholmu) je na plenarnem predavanju »Complex inequalities and the Widening Agp in Capabilities« (Kompleksnost neenakosti in vse večja vrzel v zmožnostih) opozorila na pomembnost analize mnogoterih dejavnikov, ki ljudem različnih starosti, spolov, družbenih statusov, izobrazbe, etnične pripadnosti omogočajo oziroma omejujejo prostore izbire in svobode.

V razpravah sekcij in panelov je sodelovalo več kot devetdeset razpravljavk in razpravljavcev, srečanja pa se je udeležilo več kot petdeset študentov in študentov sociologije s treh slovenskih univerz, kjer je mogoče študirati sociologijo. Društvo je ob tej priložnosti izdalo zbornik povzetkov prispevkov razpravljavk in razpravljavcev na srečanju.

O sociološkem srečanju so poročali tudi domači mediji:

MMC (Ali sindikati še lahko povežejo neenotni delavski razred?)

Prispevek v Odmevih (24. oktober 2014, prevrti na 25:31)

Poročilo STA: Na letošnjem sociološkem srečanju tudi o posledicah krize

Bohinj, 24. oktobra (STA) – Naslovna tema letošnjega Slovenskega sociološkega srečanja, ki se danes začenja v Bohinju, je Ekonomija in družba. Kot so zapisali v Slovenskem sociološkem društvu, se bodo na tridnevnem srečanju osredotočili na preplet ekonomskih pojavov in družbe v Sloveniji in v svetu, pri čemer se sodelujoči ne bodo mogli izogniti razpravi o posledicah krize.

V društvu so pojasnili, da se na letošnjem srečanju ne bodo mogli izogniti razpravi o posledicah več let trajajoče ekonomsko-socialne krize in strukturnim težavam, ki jih je povzročil prevladujoči neoliberalni ekonomski koncept. Pri tem navajajo naraščajočo družbeno neenakost in vse večjo socialno izključenost (prekarnost, brezposelnosti mladih, spolne neenakosti, neenakomernega razvoja svetovne ekonomije, sprememb sistemov blaginje), pa tudi spremembe na trgih dela in migracijske tokove. Srečanje bo letos gostilo več priznanih gostij in gostov iz drugih držav.

Organizatorji so na četrtkovi novinarski konferenci med sodelujočimi na letošnjem srečanju izpostavili Barbaro Hobson z univerze v Stockholmu, ki bo imela plenarno predavanje o kompleksnosti neenakosti in poglabljanju razkoraka med sposobnostmi glede na spol, razred in migracije. Gosta letošnjega srečanja bosta tudi predavatelja na ljubljanski fakulteti za družbene vede Aleš Črnič in Aleksandra Kanjuo Mrčela. Slednja bo povezovala dva mednarodna panela z naslovom Ekonomija in družba, Črnič pa bo vodil okroglo mizo na temo novega vala radikalizacije islama.

V Bohinju bodo med drugim razpravljali tudi problematiki poučevanja in preverjanja znanja pri predmetu sociologija na srednji šoli in na maturi. Društvo bo pripravilo tudi forum o zaposljivosti in zaposlenosti mladih sociologov ter diplomantov v sorodnih družboslovnih vedah. V sekciji za spol in družbo bodo analizirali spremembe v diskurzu Rimsko-katoliške cerkve v razpravah o družini.

Srečanje, v sklopu katerega se bo v treh dneh odvilo več kot deset dogodkov, bodo organizatorji sklenili v nedeljo z okroglo mizo na temo vrednotenja raziskovalnega in pedagoškega dela.

Fotogalerija s sociološkega srečanja 2014
(Foto: Rok Ramšak, Lea Bevc in Lea Vrečko)