You are currently viewing Terminološke zagate

Terminološke zagate

Že dobro leto v okviru ZRC-SAZU deluje spletna storitev Terminološko svetovanje, ki jo najdete na portalu Terminologišče, do nje pa lahko dostopate tudi prek slovarskega portala Fran.

Tu sodelavci Sekcije za terminološke slovarje odgovarjajo na vprašanja, ki jih v zvezi s konkretnimi terminološkimi problemi postavljajo strokovnjaki. Pogosto gre za pomoč pri uvajanju novih terminov v slovenščini ali za izbiranje najustreznejšega termina med termini, ki se že uporabljajo. Ko dobijo vprašanje, sodelavci Sekcije za terminološke slovarje v nekaj dneh odgovorijo na navedeni e-naslov; tista vprašanja in odgovore, ki so zanimivi za širšo javnost, pa na tem mestu tudi objavijo. Na Inštitutu deluje tudi Jezikovna svetovalnica, kamor se lahko obrnete z vprašanji, povezanimi s pravopisom, slovnico, besedoslovjem, etimologijo itd. Tudi do te storitve lahko dostopate prek spletišča Fran.