You are currently viewing Sodobni zagovor historičnega materializma

Sodobni zagovor historičnega materializma

  • Post category:Novice
  • Reading time:2 mins read

Vabimo vas na pogovor ob predstavitvi knjižnega prvenca Tiborja Rutarja: Sodobni zagovor historičnega materializma, ki bo v torek, 6. junija 2017, ob 18. uri v Trubarjevi hiši literature, Stritarjeva ulica 7 v Ljubljani.

Avtorju, docentu na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Mariboru, se bosta v pogovoru pridružila Marko Ribać, raziskovalec na Mirovnem inštitutu ter urednik pri reviji Družboslovne razprave, in Aljoša Slameršak, avtor spremne besede.

Glavni namen knjige je natančno predstaviti in zagovarjati sodobni historični materializem, in sicer s pomočjo ontoloških, epistemoloških in metodoloških argumentov, ki izhajajo iz kritičnega realizma, enega najvznemirljivejših sodobnih razvojev v filozofiji naravoslovne in družboslovne znanosti, nasproti najvidnejši alternativni paradigmi, antirealizmu oziroma antiesencializmu. Na teoretsko-empirični ravni pa teče zagovor prek podrobnega soočenja z najvplivnejšimi teoretsko-empiričnimi kritikami marksizma, ki sta jih razvili (neo)webrovska in poststrukturalistična družbena teorija. Konkretnejše sociološke teme, ki se se jih avtor loteva pri zagovarjanju historičnega materializma in soočanju z alternativnimi paradigmami, so teorija države in ideologije, vloga meddržavnega sistema v kapitalizmu, strukturna dinamika predkapitalističnih in kapitalističnih družb, zgodovinski prehod iz fevdalizma v kapitalizem in absolutizem, človeška narava in racionalnost ter ovire in priložnosti delavskega kolektivnega delovanja.

Vljudno vabljeni!

Več o avtorjevem teoretskem delovanju na https://zgodovina-ff-uni-lj.academia.edu/TiborRutar

Več o knjigi na spletni strani založbe www.zalozba-sophia.si

Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo RS.