You are currently viewing Sociološko srečanje 2015

Sociološko srečanje 2015

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

Slovensko sociološko društvo že petdeset let skrbi za razvoj sociologije kot znanstvene discipline ter za promoviranje in uveljavljanje njenih ugotovitev v družbi. S premislekom številnih pojavov in procesov že pol stoletja na ta način spodbujamo verodostojno in vključujočo javno razpravo.

Priložnost, ki nam jo ponuja letošnje jubilejno letno srečanje z naslovom Sociologija med produkcijo vednosti in so-oblikovanjem družbe , želimo v prvi vrsti izkoristiti za premislek o našem dosedanjem delu ter se tako pripraviti na prihodnje izzive. Pri tem želimo ostati zvesti polifoniji socioloških pogledov in pristopov, saj bomo le tako lahko po teoretski plati mislili heterogeno družbo ter tudi praktično sodelovali pri njenem nadaljnjem razvoju.

Pozornost letošnjega srečanja želimo usmeriti v različne oblike naše znanstvene produkcije in v njihovo vlogo pri so-oblikovanju družbe. Pri tem imamo v mislih družbo, ki bo ustvarjala pogoje ne le za tehnološki napredek, ampak tudi za družbene inovacije; družbo, ki bo preteklost znala razumeti, spoštovati ter se iz nje učiti, a bodo njene energije prvenstveno usmerjene v sedanjost in predvsem prihodnost; družbo, ki ne bo temeljila na izključevanju »drugih« in drugačnih«; družbo, katere najvišja vrednota bo skupno dobro.

Ko vabimo k pripravi prispevkov, tako poudarjamo, da so dobrodošli tako teoretski kot tudi empirično-analitični prispevki; tako primerjalni kot praktični vidiki sociološke vednosti, ki so v petih desetletjih zaznamovali »sociološko imaginacijo«, kakor tudi mišljenje, učenje in življenje članic in članov Slovenskega sociološkega društva.

Vabimo vas, da povzetke svojih prispevkov (800–1000 znakov s presledki), ki naj se navezujejo na naslovno temo in vsebinske sklope posameznih sekcij posredujete vodjem sekcij oziroma kontaktnim osebam do 6. septembra 2015.

Tudi na letošnjem srečanju bomo pripravili »mednarodni« panel (v angleškem jeziku), na katerem bomo predstavili nekatere izbrane prispevke udeležencev iz drugih držav in iz Slovenije. Povzetke prispevkov v angleškem jeziku (do 300 besed), ki naj se prav tako navezujejo na naslovno temo, posredujte koordinatorici panela Milici Antić Gaber.

Po letošnjem srečanju bodo prispevki zainteresiranih avtoric in avtorjev poslani v recenzentski postopek za pripravo tematske številke revije Družboslovne razprave.

Rok za oddajo prispevkov zainteresiranih avtoric in avtorjev bo predvidoma 1. junij 2016. Natančnejše informacije bodo objavljene naknadno.

Kotizacija

Kotizacija za sociološko srečanje 2015 znaša:

– članice in člani SSD 60 €,
– nečlanice in nečlani SSD 80 €,
– upokojenke in upokojenci 50 €,
– študentke in študenti 20 € (članice in člani študentskih socioloških društev Sociopatija (FF UL), Socioklub (FDV UL) in študentskega sociološkega društva na FF MB plačajo le 10 € kotizacije).

Prenesi vabilo na srečanje v pdf obliki

Prijava na srečanje

Zbornik povzetkov in program srečanja