You are currently viewing Sociološko srečanje 2014 – sporočilo za javnost

Sociološko srečanje 2014 – sporočilo za javnost

  • Post category:Novice
  • Reading time:4 mins read

Slovensko sociološko društvo je v četrtek, 23. oktobra 2014, v Trubarjevi hiši literature na novinarski konferenci predstavilo letošnje sociološko srečanje, ki bo pod naslovom Ekonomija in družba ta konec tedna potekalo v Bohinju. Letošnje srečanje se bo osredotočilo na preplet ekonomskih pojavov in družbe tako v Sloveniji kot v svetu, pri čemer se sodelujoči ne bodo mogli izogniti razpravi o posledicah več let trajajoče ekonomsko-socialne krize in strukturnim težavam, ki jih je povzročil prevladujoči neoliberalni ekonomski koncept, od naraščajoče družbene neenakosti in vse večje socialne izključenosti (prekarnost, brezposelnosti mladih, spolne neenakosti, neenakomernega razvoja svetovne ekonomije, sprememb sistemov blaginje), do sprememb na trgih dela in migracijskih tokov. Srečanje bo letos gostilo več priznanih gostij in gostov iz drugih držav.

Na novinarski konferenci so prof. dr. Barbara Hobson (Univerza v Stockholmu), red. prof. dr. Milica Antić Gaber, predsednica društva (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), izr. prof. dr. Aleš Črnič in red. prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani) izpostavili mnogoterost tem, ki bodo obravnavane na panelih in okroglih mizah različnih sekcij društva. Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela je predstavila dva mednarodna panela, ki bosta naslovno temo srečanja obravnavala skozi razprave o sodobnih ekonomskih izzivih in klasičnih vprašanjih ekonomske sociologije, kot je npr. odnos med družbo in trgom. Udeleženke in udeleženci iz osmih držav bodo predstavili odzive na ekonomsko krizo ter njeno povezanost z neoliberalno doktrino; nekateri se bodo dotaknili tudi Pikettyjeve uspešnice Kapital v 21. Stoletju.

Tiskovka

Dr. Milica Antić Gaber je posebej izpostavila plenarno predavanje prof. dr. Barbare Hobson o kompleksnosti neenakosti in vse večjim razmikom v zmožnostih. Dr. Hobson opozarja, da prihaja znotraj neenakosti do velikih razlik, zaradi česar je treba razgrniti vso kompleksnost neenakosti skozi razlike v zmožnostih; torej razumeti, kaj ljudmi različnih starosti, spolov, družbenih statusov, izobrazbe, etnične pripadnosti omogoča oziroma omejuje izbire in doseganje sprememb v življenju.

Dr. Aleš Črnič je kot moderator religiološke sekcije dodal, da bodo v razpravi največ pozornosti namenili novemu valu radikalizacije islama. Razmislek bo tekel od vprašanja, kako je prišlo do spremembe v dojemanju arabske pomladi oz. do vprašanja, kako se je, kot se je izrazil, začetno navdušenje nad arabsko pomladjo sprevrglo mimo poletja v zimo, če že ne v zmrzal.

V Bohinju bodo med drugim razpravljali tudi problematiki poučevanja in preverjanja znanja pri predmetu sociologija na srednji šoli in na maturi. Društvo bo pripravilo tudi forum o zaposljivosti in zaposlenosti mladih sociologov ter diplomantov v sorodnih družboslovnih vedah. V sekciji za spol in družbo bodo analizirali spremembe v diskurzu rimsko-katoliške cerkve v razpravah o družini.

Na srečanju si bo mogoče ogledati tudi film Siniše Gačića Boj za, ki je letos prejel Vesno za najboljši slovenski film.

V razpravah sekcij in panelov bo sodelovalo več kot devetdeset razpravljavk in razpravljavcev, pretežno raziskovalk in raziskovalcev ter visokošolskih učiteljic in učiteljev s treh osrednjih slovenskih univerz, pa tudi strokovnjakinje in strokovnjaki iz drugih ustanov, dejavni na različnih področjih, ne le na področju družbenih ved. Društvo je ob tej priložnosti izdalo tudi zbornik povzetkov prispevkov razpravljavk in razpravljavcev na srečanju, ki je prosto dostopen na naši spletni strani.

Otto Gerdina