You are currently viewing Simpozij: Kultura mešanosti

Simpozij: Kultura mešanosti

 • Post category:Novice
 • Reading time:3 mins read

Inštitut za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem in Sekcija za medkulturne študije Slovenskega sociološkega društva vabita na

SIMPOZIJ »KULTURA MEŠANOSTI«,

ki bo v torek 10. junija 2014, v knjižnici Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (Garibaldijeva 1, Koper).

PROGRAM

9.30–10.00 Dobrodošlica

10.00–12.00

Jutranja sekcija: teoretski pogled
Moderira: Mateja Sedmak

 • Marija Jurić Pahor (Inštitut za narodnostna vprašanja): Dihotomizacija kot fatalni instrument redukcije kompleksnosti nacionalnih in etničnih identitet
 • Veronika Bajt (Mirovni inštitut): Problematičnost ideje “etnične homogenosti”
 • Mirjam Milharčič Hladnik (Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU): Kultura mešanosti – prispevek k transdisciplinarnemu raziskovanju čistosti
 • Jurij Verč (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani): Medkulturnost in vprašanje identitete
 • Maja Zadel (Inštitut za družboslovne študije UP ZRS): Hibridnost in transkulturnost v odnosu do nacionalizma
 • Mitja Žagar (Inštitut za narodnostna vprašanja): Individualne in kolektivne identitete: kulture in identitete mešanosti

12.00–12.20 Kava s prigrizkom

12.20–14.50

Popoldanska sekcija: empirične študije
Moderira: Ana Kralj

 • Mateja Sedmak (Inštitut za družboslovne študije UP ZRS): Zakaj so monoetnična opredeljevanja sporna?
 • Alenka Janko Spreizer (Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ): Od hibridnosti kultur do brikolaža: metafore kulturnega mešanja v življenjskih zgodbah migrantov
 • Mirna Buić (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo UL FF, Kulturno izobraževalno društvo PiNA): Pogled na jezikovno “mešanost”: Jezikovne ideologije in govorne prakse prebivalcev Izole
 • Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja): Heteroetnične partnerske zveze z vidika priseljevanja v Slovenijo po II. sv. vojni
 • Marianna Kosic (Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu – SLORI): Sestavljene identitete dijakov slovenskih šol v Italiji
 • Nikolai Jeffs (Fakulteta za humanistične študije UP): Postkolonialne interne migracije, hibridnost in kreolizacija: študija primera Cypriana Ekwensija in nigerijsko-biafrske vojne
 • Marijanca Ajša Vižintin (Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU): Od večkutlurnih in večjezičnih razredov do medkulturne šolske skupnosti
 • Ivanka Huber (Sekcija za interdisciplinardno raziskovanje ZRC SAZU): Kultura mešanosti na Goričkem in njen vpliv na preteklo in sedanje družinsko življenje

Medijski pokrovitelj: Radio Koper.

Vabilo

Zbornik povzetkov