Sestanek predsednikov in predsednic nacionalnih socioloških društev članic ESA v Parizu

  • Post category:Novice / Obvestila
  • Reading time:2 mins read

V Parizu je 25. oktobra 2012 potekalo srečanje Izvršnega odbora Evropske sociološke zveze (European Sociological Association – ESA) ter predsednikov in predsednic nacionalnih socioloških društev, med njimi tudi predsednice Slovenskega sociološkega društva dr. Milice Antić Gaber, s predstavniki in predstavnicami Evropske komisije, Evropskega raziskovalnega sveta, Iniciative za znanost v Evropi in Mednarodne sociološke zveze (ISA). Srečanje je potekalo pod naslovom »Evropska znanstvena politika in družboslovne znanosti«. 

Udeleženci in udeleženke so razpravljali o težavah na področjih poučevanja, publiciranja in raziskovanja v družboslovju in še posebej v sociologiji kot znanstveni disciplini, tako na nacionalnih kot evropski ravni. Izrazili so optimizem v zvezi z vključevanjem družboslovnih disciplin v Okvirni program EU za raziskave in inovacije “Obzorje 2020” (na primer v zvezi z možnostmi vključevanja družboslovja in humanistike v infrastrukturnih programih). Hkrati pa so zaskrbljeni zaradi rezov pri financiranju raziskovanja, kakor tudi nezadovoljni z načini vrednotenja in rangiranja znanstvenih dosežkov, ki imajo na družboslovje in humanistiko v glavnem negativne učinke.

V Evropsko sociološko zvezo so včlanjena nacionalna sociološka združenja iz 29-ih držav ter preko 2000 posameznikov in posameznic. Zveza si prizadeva za vzpodbujanje sociološkega raziskovanja, širjenje znanja ter izmenjavo mnenj o evropskih vprašanjih. Med drugim vsako leto organizira vseevropsko sociološko konferenco (naslednja bo potekala v Torinu med 28. in 31. avgustom 2013) in izdaja znanstveno revijo European Societies.

Izvršni odbor Evropske sociološke zveze ter predstavniki in predstavnice nacionalnih združenj so pred dvema letoma sprejeli tudi poseben Memorandum, v katerem so si zadali cilj postati eden ključnih akterjev raziskovanja, inovacij ter oblikovanja politik v Evropi. Med drugim so se zavzeli za vključevanje zveze v širša znanstvena združenja ter postavljanje družboslovnih znanosti v vidno polje oblikovalcev politik. Prav tako so podprli razvoj infrastrukture namenjene družboslovnim znanostim (npr. European Social Survey) ter se zavzeli za vključevanje kvalitativnih podatkov v družboslovne baze podatkov. Podpisniki in podpisnice Memoranduma, med njimi v imenu Slovenskega sociološkega društva dr. Milica Antić Gaber, so podprli tudi nadaljnjo krepitev Evropske sociološke zveze kot pomembne povezovalke ljudi in mrež, ki delujejo znotraj sociološkega polja.