You are currently viewing Program in brošura letnega sociološkega srečanja 2020

Program in brošura letnega sociološkega srečanja 2020

Program letošnjega sociološkega srečanja je dostopen preko: SSD – Program sociološkega srečanja 2020

Ker vam letos zbornika prispevkov ne moremo izročiti na samem dogodku, vam bomo tiskane zbornike poslali po pošti proti koncu prihodnjega tedna. Že na začetku tedna pa bo na spletni strani dostopna elektronska verzija.

Da pa bi bilo spremljanje srečanja čim lažje, smo vam pripravili brošuro prispevkov, ki bodo objavljeni v zborniku. V brošuri najdete naslove in povzetke ter opise okroglih miz: SSD – Brošura sociološkega srečanja 2020