You are currently viewing Poziv

Poziv

  • Post category:Aktualno
  • Reading time:1 mins read

Z letošnjim letom se izteče mandat sedanji predsednici in predsedstvu Društva.
Predsedstvo zato poziva članice in člane Društva k evidentiranju kandidatov_tk za predsednico_ka in člane_ice predsedstva.
Naj vas pri tem opozorimo na 22. člen statute Društva: “Ista oseba lahko opravlja funkcijo člana/-ice predsedstva največ dva mandata zapored.”
Dva mandata so bili v predsedstvu naslednji člani_ce : Uhan, Kogovšek, Aleksić, Sedmak in Kovačič.

Rok za oddajo predlogov (s soglasjem predlaganih) je 5. september 2016.

Predloge pošljite na naslov Tajništvo SSD tajnica@sociolosko-drustvo.si.

S prijaznimi pozdravi,
Predsedstvo SSD