You are currently viewing Poziv članom in članicam glede naslovne teme srečanja 2023

Poziv članom in članicam glede naslovne teme srečanja 2023

  • Post category:Novice
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:2 mins read

Spoštovane članice, člani!

Spoštovani vodje sekcij!

Čez dobre tri tedne se bo začelo letošnje sociološko srečanje. Takoj po njem pa bomo v vodstvu Slovenskega sociološkega društva že začeli s pripravami na srečanje 2023. Ena prvih nalog bo izbor naslovne teme naslednjega srečanja, o kateri vodstvo ponavadi odloča v mesecu januarju.

Ker si želimo, da bi pri izboru teme lahko upoštevali tudi vaše interese, vas prosimo, da nam do konca meseca pošljete predloge – lahko so to predlogi posameznih članov, članic društva ali pa predlogi sekcij. Na občnem zboru na srečanju vam bomo predstavili prispele predloge in odprli razpravo o njih. Razprava za vodstvo ne bo obvezujoča, ker tega naš statut ne predvideva, bo pa vodstvu nakazala, katere teme se zdijo članstvu posebej relevantne za širšo obravnavo v krogu sociološke skupnosti. Menimo, da bo na tak način odločanje o tem vprašanju bolj odprto kot doslej.

To priložnost izrabljam tudi, da vaš še enkrat pozovem, da čim prej oddate prijavo na letošnje srečanje, kar nam bo pomagalo pri načrtovanju srečanja. Prijavite se lahko preko te povezave.

Z lepimi pozdravi,

Dr. Hajdeja Iglič

Predsednica SSD

 

Komentirajte prispevek