Pogovor ob izidu knjige Raewyn Connell, Moškosti

  • Post category:Novice / Obvestila
  • Reading time:2 mins read

Založba Krtina v sodelovanju s Slovenskim sociološkim društvom vabi na

Pogovor ob izidu knjige Raewyn Connell, Moškosti.

Pogovor bo v četrtek, 21. marca 2013, ob 19. uri v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani.

Z gostoma Milico Antić Gaber in Aleksandrom Štulhoferjem se bo pogovarjala Tanja Lesničar Pučko.

dr. Milica Antić Gaber je urednica knjige in predavateljica na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Raziskovalno se med drugim ukvarja tudi s študijami spola in feministično teorijo.

dr. Aleksandar Štulhofer je predstojnik Katedre za seksologijo na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Zagrebu. Raziskovalno se med drugim ukvarja tudi s študijami spola in spolnosti.

Tanja Lesničar Pučko je novinarka in komentatorka časopisa Dnevnik.

——————————–

Moškosti: Obsežna študija je sestavljena iz treh delov. Prvi je namenjen tematiziranju, analiziranju in problematiziranju vednosti o moških in moškosti. R. Connell med drugim razpravlja o moškosti kot objektu znanstvenega preučevanja in posebej izpostavi kritiko v drugi polovici prejšnjega stoletja prevladujočega razumevanja družbenih vlog. Morda najodmevnejše ali najvplivnejše je tematiziranje tako odnosov med različnimi moškostmi kot koncepta hegemone moškosti v odnosu do drugih oblik moškosti.

Drugi del je zasnovan na obsežnem empiričnem raziskovanju, opravljenih poglobljenih pogovorih o življenjskih trajektorijih moških, ki so raziskovali ali prakticirali možnosti spreminjanja moškosti. Njihove življenjske zgodbe tako pričajo o osebnih izkušnjah, ideoloških podmenah, socialnih strukturah ter družbenih gibanjih in institucijah, katerih vloga pri dinamikah spreminjanja moškosti je zelo pomembna. V tretjem delu seže v zgodovino nastajanja moškosti v procesih formiranja sodobnega spolnega reda, tematizira moškost v zgodovinskem kontekstu nastajanja in spreminjanja, identificira in analizira različne prakse in politike spreminjanja moškosti, obrambe hegemonije moškosti, različne oblike organiziranega delovanja moških ter anticipira možne izhode iz hegemone moškosti. R. Connell delo sklene z vedno aktualnimi vprašanji sodobnih politik moškosti, interesov moških, neoliberalizma, vprašanja nasilja in pomena politik moškosti v globalnem kontekstu.

Podatki o knjigi
Založba Krtina, zbirka Krt 168
Prevod: Alenka Ropret
Spremna beseda: Milica Antić Gaber
Uredila: Milica Antić Gaber
Ljubljana 2012, 422 str.
Cena: 30,00 eur / Cena s popustom: 24,00 eur
(velja za neposredno naročilo pri Založbi)