You are currently viewing Podpora noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Podpora noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

  • Post category:Novice
  • Reading time:2 mins read

Predsednica Slovenskega sociološkega društva (SSD) dr. Milica Antić Gaber je sodelovala na 5. redni seji odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so poslanke in poslanci obravnavali in z veliko večino glasov potrdili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D), ki ga je v zakonodajni postopek vložila poslanska skupina Združene levice s prvopodpisanim poslancem Matejem Tašnerjem Vatovcem. V razpravi so sodelovale tudi mnoge predstavnice in predstavniki organizacij civilne družbe, ki podpirajo oziroma nasprotujejo predlogu zakona, med njimi je stališče SSD predstavila predsednica dr. Milica Antić Gaber.

V razpravi je pojasnila: “SSD od samega začetka javne razprave o spremembah in dopolnitvah zakonodaje, ki ureja partnerska in družinska razmerja, v njej dejavno sodeluje. SSD tudi podpira tiste zakonodajne rešitve, ki upoštevajo spremenjene razmere v družbi na tem področju.
Menimo namreč, da je naloga države in njene zakonodajne veje oblasti, da sprejme takšne rešitve, ki nobene od družbenih skupin ne diskriminira. Zato podpiramo nov predlog sprememb, s katerim se zakonska zveza definira kot skupnost dveh oseb, kar pomeni:
– da bo nova definicija zakonske zveze vključujoča in ne izključujoča;
– da bo zakon s tem uredil tudi položaj tistih oseb, ki že zdaj živijo v takšnih življenjskih skupnostih in jih sedaj veljavna zakonodaja izključuje iz te definicije, jim ne daje enakih pravic oziroma jih diskriminira.
SSD je namreč prepričano, da je dolžnost večine ves čas tudi skrb in zaščita pravic vseh manjšin, šibkejših in ranljivih družbenih skupin. Šele s priznanjem enakosti vsem, ne glede na katerokoli osebno okoliščino, bomo lahko govorili o tem, da smo vključujoča družba, družba, ki ji je kršenje osnovnih človekovih pravic tuje.”