Obvestilo sekcijam društva

  • Post category:Novice / Obvestila
  • Reading time:2 mins read

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, članice in člani Slovenskega sociološkega društva,

Novo predsedstvo SSD je kmalu po izvolitvi začelo s svojim delom in ena prvih nalog, ki si jo je zadalo je oživitev delovanja obstoječih in spodbuditev oblikovanja novih sekcij.

Zato delujoče sekcije pozivamo, da pripravijo program dela za letošnje leto (vanj prosim vključite tudi osnovne podatke o sekciji: vodja, članstvo, ipd.). Pri tem vas tudi prosimo, da predlagate organizacijo vsaj enega na vsebino vašega programa vezanega javnega dogodka (npr. okrogla miza) v letu 2011.

Vse tiste, ki ste že izrazili željo oz. razmišljate o ustanovitvi novih sekcij, pa pozivamo, da na predsedstvo naslovite predlog za ustanovitev sekcije, poleg imena sekcije pošljete še imena vsaj 7 ustanovnih članic/članov, predlog za osebo, ki bo sekcijo vodila (to lahko določite tudi kasneje), kratko vsebino dela sekcije, program dela za leto 2011 in predlog za organizacijo enega javnega dogodka v letu 2011.

Prosimo vas, da predloge do 20. februarja 2011 pošljite na naslov: predsedstvo@sociolosko-drustvo.si.

V svojem imenu in v imenu članic in članov predsedstva SSD vam želim veliko uspeha v profesionalnem življenju in obilo užitkov v sociološkem delu.

S prijaznimi pozdravi,
Milica Antić Gaber, predsednica SSD