You are currently viewing Revščina zaposlenih in Duh Filadelfije

Revščina zaposlenih in Duh Filadelfije

  • Post category:Novice
  • Reading time:2 mins read

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor

o zborniku Revščina zaposlenih (Sophia, 2013) in
knjigi Alaina Supiota Duh Filadelfije (/*cf., 2013)

v sredo, 7. maja 2014, ob 18. uri v Trubarjevo hišo literature
(Stritarjeva 7, Ljubljana).

Sodelujoče avtorice: Maja Breznik, Barbara Kresal, Vesna Leskošek, Barbara Rajgelj, Simona Smolej.
Moderator: Miroslav Stanojević.

Zbornik Revščina zaposlenih predstavlja položaj zaposlenih, ki živijo v revnih gospodinjstvih. Njihov položaj v Sloveniji in EU je vedno slabši zaradi turbulentnih razmer na trgu dela, razkoraka med pravnimi dokumenti in vsakdanjimi praksami stranpoti pri zaposlovanju ter tihega državnega pristanka nanje. Od spodaj navzgor se rojeva nov režim dela in nov proletariat – »delavci iz druge roke«. Raziskovanje revščine zaposlenih omogoča vsaj delen vpogled v posledice prekarizacije in v povezanost plačanega dela z možnostjo preživetja.

Supiotov Duh Filadelfije je sveže branje »Filadelfijske deklaracije«, v kateri je Mednarodna organizacija dela leta 1944 izrazila svoja ključna načela in cilje: delo ni blago; vsi ljudje imajo pravico, da si prizadevajo za materialno blaginjo in duhovni razvoj v razmerah svobode, dostojanstva, ekonomske varnosti in enakih možnosti. V času naskoka neoliberalizma je ta deklaracija še zmeraj zelo pomembna. Vera v nezmotljivost trgov je obsodila velikansko množico žrtev na revščino, migracijo, izobčenje ali nasilje. Sedanji očitni propad tega sistema nas spodbuja, da se spet lotimo branja »Filadelfijske deklaracije«. Tako kot v času njenega nastanka je treba zavrniti socialni darvinizem, reorganizirati pravo in podpreti vrednote solidarnosti.