You are currently viewing Nasilje nad ženskami

Nasilje nad ženskami

  • Post category:Novice
  • Reading time:2 mins read

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi

Nasilje nad ženskami v Sloveniji (Založba Aristej, 2013)

v sredo, 2. aprila 2014 ob 17. uri v Trubarjevo hišo literature
(Stritarjeva 7, Ljubljana).

Sodelovale bodo Katja Filipčič, Ana Kralj, Irena Selišnik in Darja Zaviršek. Pogovor bo vodila Mojca Dobnikar.

Nasilje nad ženskami je v Sloveniji v dveh desetletjih in pol prehodilo dolgo pot od zamolčane teme do priznanja, da imamo opraviti s problemom velikih razsežnosti, proti kateremu je treba delovati, a ga tudi sistematično raziskovati. Konec osemdesetih let je nasilje nad ženskami postalo predmet feminističnih in ženskih nevladnih angažmajev v obliki prvih projektov za pomoč in podporo žrtvam. V istem času se je začelo tudi raziskovanje tega pojava, ki pa se močneje razvija šele v zadnjem desetletju. Nekatere pomembnejše raziskovalne ugotovitve so predstavljene v knjigi Nasilje nad ženskami v Sloveniji, pri kateri so poleg napovedanih sogovornic sodelovale še Vesna Leskošek, Mojca Urek, Milica Antić Gaber, Katja Matko in Mateja Sedmak.

V pogovoru bomo osvetlili nekatera vprašanja, ki so v javnosti manj poznana ali prisotna, med drugim problem nasilja nad ženskami z gibalnimi, senzornimi in intelektualnimi ovirami, nekatere dileme kazenskopravnega pregona nasilja, razvoj mednarodnopravnih instrumentov ter zaznane spremembe v javnem mnenju v zadnjem obdobju, kot sta zmanjšanje občutljivosti in povečanje tolerantnosti do nasilja nad ženskami.

Vabljeni!