You are currently viewing Maca Jogan: Sociologija in seksizem

Maca Jogan: Sociologija in seksizem

  • Post category:Novice
  • Reading time:2 mins read

Slovensko sociološko društvo, Sekcija za spol in družbo v sodelovanju z Založbo FDV in Založbo Annales vabi na pogovor o dveh knjigah

v četrtek, 22. maja 2014 ob 18.00 v Trubarjevi hiši literature.

V prvem delu bodo avtorica Maca Jogan ter recenzentki Milica Antić Gaber in Aleksandra Kanjuo Mrčela predstavile znanstveno monografijo:

Maca Jogan
SOCIOLOGIJA IN SEKSIZEM

Knjiga predstavlja avtoričine analize spolne strukturiranosti in neenakosti na področju znanstvene produkcije in drugod ter njene analize ustvarjalcev pomenov, identitet in družbene realnosti moških in žensk, kot so cerkev, institucije države blaginje in trga delovne sile ter politične institucije. Knjiga prikazuje preplet osebnega znanstvenega razvoja avtorice in vstopanje za spol občutljivih tem in načinov raziskovanja v sociologijo. Tako je dokument časa, v katerem sta se korenito spreminjali družba in tudi znanost o njej. Napisana je zavzeto, a znanstveno utemeljeno in bogato.

V drugem »polčasu« bo predstavljen zbornik:

Nadja Furlan Štante in Marjana Harcet (ur.)
SPIRITUALITY OF BALKAN WOMEN.
Breacking Boundaries: the Voices of Women of Ex-Yugoslavia,

Zbornik je v tem delu sveta pionirsko delo na področju feministične duhovnosti. Prispevki predstavljajo le vzorec bogate, glede na veroizpoved in kulturno ozadje raznolike duhovnosti žensk, ki se je razvila v zadnjih nekaj desetletjih na območju bivše Jugoslavije. Gre za duhovno iskanje in ustvarjanje sodobnih žensk, bodisi na bolj tradicionalni religijski ali pa na netradicionalne sekularne načine.

Vabljeni!