You are currently viewing Izšla je nova številka Družboslovnih razprav!

Izšla je nova številka Družboslovnih razprav!

  • Post category:Obvestila
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:3 mins read

Izšla je nova številka revije Družboslovne razprave (XXXVIII/99), ki obsega naslednje štiri izvirne in en pregleden znanstveni članek ter štiri recenzije svežih interdisciplinarnih monografij, ki naslavljajo aktualne družboslovne problematike:

WHAT IS CELEBRITY POPULISM? THE CASE OF THE CROATIAN SINGER MIROSLAV ŠKORO / Kaj je zvezdniški populizem? Primer hrvaškega pevca Miroslava Škora
Berto Šalaj, Marijana Grbeša

KONZERVIRANI NASMEH: INTERPASIVNOST V SODOBNEM KOMUNICIRANJU / Canned Smile: Interpassivity in Contemporary Communication
Tadej Praprotnik

BANALNOST DRUŽBENE ŠKODE: PRIMER HITRE MODE / The Banality of Social Harm: The Case of Fast Fashion
Katja Simončič

STRUCTURAL POSITIONS, HIERARCHIES, AND PERCEPTIONS OF GENDER EQUALITY: INSIGHTS FROM A SLOVENIAN RESEARCH ORGANISATION / Strukturni položaji, hierarhije in dojemanje enakosti spolov: spoznanja iz slovenske raziskovalne ustanove
Jovana Mihajlović Trbovc, Majda Černič Istenič, Tanja Petrović, Andreas Andreou

LITERATURE REVIEW ON SELECTED POLITICAL ECONOMY ISSUES OF THE COVID-19 CRISIS / Pregled literature izbranih problemov politične ekonomije krize COVID-19
Marko Hočevar

Ne spreglejte tudi posebnega tematskega poziva za recenziranje monografij na temo “Epidemija in družba”, ki ga je pripravil urednik recenzij knjig Družboslovnih razprav Klemen Ploštajner. Izbrane recenzije bodo objavljene v letošnji decembrski številki revije.

Vabljene_i k branju!

Celotna številka je dostopna na tej povezavi, posamezne članke pa si lahko ogledate tu.

 

Komentirajte prispevek