You are currently viewing Izjava za javnost

Izjava za javnost

  • Post category:Novice
  • Reading time:2 mins read

Predsedstvo Slovenskega sociološkega društva odločno protestira proti izjavi, ki jo je 31. 3. 2015 v oddaji Odkrito izrekel mag. Roman Vodeb, ko je v odgovor na voditeljičino omembo izjave Društva psihologov Slovenije to označil za »lažirano izjavo«, za katero naj bi »izsilila podpise« eminentna razvojna psihologinja prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek.

Opozarjamo na nedopustnost tovrstne relativizacije izjav strokovnih društev in nesprejemljivost osebne diskreditacije znanstvenikov in znanstvenic, ki javno nastopajo s strokovnimi stališči. Strokovna društva so zavezana k znanstveno preverljivim trditvam in njihova strokovna stališča bi morala biti v demokratični družbi razumljena kot pomemben vsebinski doprinos k razpravam o različnih družbenih vprašanjih, v omenjeni oddaji pa je bila izjava društva zreducirana skorajda na raven teorij zarote. Skrbi nas, da novinarka ni odreagirala na tovrstno diskvalifikacijo. Ob tem opozarjamo, da se omenjena znanstvenica na tovrstne obtožbe ni mogla odzvati, ker je v oddaji ni bilo.

O aktualnih družbenih vprašanjih imamo seveda različna mnenja, a soočenja na javni televiziji bi morala potekati na temelju racionalnih argumentov in v strpnem vzdušju. Nonšalantne pavšalne diskreditacije javno izraženih stališč strokovnih združenj so še prav posebej problematične, saj brišejo razliko med kvalificiranimi izjavami, temelječimi na rezultatih legitimnih znanstvenih raziskav, in drugimi stališči – razliko, brez katere je kvalitetna javna debata nemogoča. Pristojne na RTV pozivamo, da analizirajo omenjeno oddajo ter sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev podobnih diskvalifikacij, ki v ničemer ne prispevajo k argumentirani razpravi o pomembnih družbenih vprašanjih.

Predsedstvo Slovenskega sociološka društva