You are currently viewing Izjava za javnost ob razpravi o spolnem nadlegovanju v akademskem prostoru

Izjava za javnost ob razpravi o spolnem nadlegovanju v akademskem prostoru

  • Post category:Novice
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:2 mins read

Izjava za javnost Slovenskega sociološkega društva ob razpravi o spolnem nadlegovanju v akademskem prostoru

V Slovenskem sociološkem društvu smo prepričani, da moramo vsi, ki delujemo v akademski skupnosti, skrbeti za uveljavljanje osnovnih človekovih pravic, varovanje dostojanstva in sprejemanje raznolikosti po spolu, spolni identiteti in spolnem izrazu. Naša osnovna naloga je graditi odnose medsebojnega zaupanja, sodelovanja in vključevanja ter zagotavljati kulturo odprtega dialoga. Ob tem se zavedamo tudi, da imamo profesorice in profesorji pri tem veliko večjo odgovornost kot drugi, saj smo mi tisti, ki v akademskem polju zasedamo položaje moči. Teža odgovornosti postavljanja jasnih meja v odnosih do študentk in študentov in presojanje dovoljenega oz. nedovoljenega je zato prav na nas.

Ob nedavnih razkritjih spolnega nadlegovanja v nekaterih akademskih institucijah se je po eni strani pokazala velika mera nepoznavanja in nerazumevanja tega problema tako znotraj akademskega prostora kot tudi širše, po drugi strani pa so ti primeri razgrnili tudi mnoge pomanjkljivosti sistemskih rešitev na tem področju. Pomembno je namreč, da imamo ob načelni ničelni strpnosti do spolnega nadlegovanja in vseh oblik nasilja tudi jasne in natančne smernice, pravilnike in protokole ravnanj, ki določajo, kako postopati v primeru prijav in kako zaščititi žrtve. Brez ustreznih zakonskih regulativ in institucionalnih mehanizmov ni mogoče ustrezno voditi postopkov v primeru prijav, primerno zaščititi vseh vpletenih in sankcionirati povzročiteljev.

Ob sodelovanju nekaterih drugih strok lahko sociologi in sociologinje, ki se s tem strokovno ukvarjamo, pomembno prispevamo k ustreznim rešitvam. Zato se zavezujemo, da bomo s svojimi dejavnostmi in strokovnim delom v prihodnje poskušali prispevati svoj delež v smeri formuliranja ustreznejše institucionalne ureditve na ravni posameznih fakultet, univerze in države.

Posameznice in posameznike iz drugih znanstvenih polj pozivamo, da se –  tako kot smo se sami in se bomo tudi vnaprej – preizprašujejo o tem, kaj lahko naredijo v svojem strokovnem okolju za preprečevanje pojava spolnega nadlegovanja in nasilja.  Zelo pomembno je, da ne podležemo potrebi po medijskem senzacionalizmu in politizaciji problema, saj lahko s tem negativno vplivamo tako na vpletene, v prvi vrsti žrtve, kot tudi na ustrezno razumevanje problema v javnosti.

 

Ljubljana, 17. februar 2021

izr. prof .dr. Hajdeja Iglič

Predsednica Slovenskega sociološkega društva

Komentirajte prispevek