You are currently viewing Gorazd Kovačič: Misliti prelome, lomiti ideologije

Gorazd Kovačič: Misliti prelome, lomiti ideologije

Tretjega decembra 2014 je v Trubarjevi hiši literature potekal živahen pogovor o knjigi Gorazda Kovačiča Misliti prelome, lomiti ideologije. Avtorjev sogovornik, Miha Andrić, je postavil vrsto poglobljenih interpretativnih vprašanj o teoretski zasnovi knjige, zlasti o konceptu ideologije ter o pomenu in omejitvah pluralnega teoretskega dialoga, ki ga zagovarja uvodno poglavje. Mnenja so se iskrila tudi o tem, ali je zavezanost neki utopiji lahko podlaga za kritično misel in delovanje ali pa ju, nasprotno, blokira. Avtor je pojasnil, da je zavezan racionalizmu in da s tega izhodišča goji skepso do ideoloških miselnih sistemov in do njihovih političnih ambicij. V knjigi je analiziral njihova argumentacijska protislovja, slepe pege in zdrse pri pojasnjevanju realnosti. To je prikazal na več primerih, npr. na disidentski uporabi pojma civilne družbe v 80., na liberalnem zanašanju na politiko strpnosti in na levičarskem navduševanju nad zgrešenimi koncepti, kot sta »multituda« in »komunizem znotraj postfordizma«.


Originalno vabilo:

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi

Gorazda Kovačiča Misliti prelome, lomiti ideologije
(Društvo 2000, 2014)

v sredo, 3. decembra 2014 ob 17:00 v Trubarjevo hišo literature
(Stritarjeva 7, Ljubljana).

Z avtorjem se bo pogovarjal Miha Andrić.

Knjiga v uvodni študiji prinaša koncept ideologije kot miselnega sistema z omejenim izhodiščem in horizontom. V nadaljevanju analizira vrsto sodobnih ideologij: levih, desnih, liberalnih in apolitičnih. Razkriva njihova protislovja, meje in slepe pege. Pri tem uporabi različne perspektive. Na eni strani pokaže, kako je liberalna politična misel večkrat slepa za učinke sodobnega kapitalizma, kot so neenakosti, nestabilnosti in privatizacija stisk. Ideologija samouresničevanja dela iz slednjega celo vrlino in zamejuje posameznikov horizont na samega sebe. Na drugi strani pa je levica produktivna pri razumevanju sodobnega kapitalizma, vendar ob vprašanju političnega spoprijema s sistemskimi razmerji niha med utopijami in sofizmi.
Vabljeni!