You are currently viewing Stare, a večno mlade razlage o tem, kaj je »prava« ženska

Stare, a večno mlade razlage o tem, kaj je »prava« ženska

Skozi stoletja je Katoliška cerkev prispevala k temu, da se je ohranjevala in utrjevala podoba ženske kot pomočniškega bitja (moškemu, gospodu). Eden od dejavnikov, ki je v delno sekularizirani družbi pomemben pri ohranjanju takšnega vzorca ženskosti in njene družbene vloge, je verski pouk (verouk).

Odgovor na vprašanje, koliko je v veroučnih učbenikih, ki so v rabi v zadnjem desetletju na Slovenskem, še navzoča ta tradicionalna podoba ženske, so poskušali poiskati na okrogli mizi, na kateri je uvodno razmišljanje podala Mirjana Frank, v razpravi pa so sodelovale dr. Sonja Bezjak, dr. Darja Kerec, dr. Marina Tavčar Krajnc, pogovor je moderirala dr. Maca Jogan.