You are currently viewing Družboslovne razprave v Scopusu

Družboslovne razprave v Scopusu

  • Post category:Novice
  • Reading time:1 mins read

Revija Družboslovne razprave, ki jo izdajata Fakulteta za družbene vede in Slovensko sociološko društvo, je bila po rigorozni evalvaciji kakovosti uvrščena v Scopus, največjo bazo znanstvenih revij, ki objavljajo članek s pomočjo kolegialnih recenzij (peer-review). Objave v tej bazi štejejo za pomembne mednarodne objave v postopkih habilitacij.