David Harvey: Kratka zgodovina neoliberalizma in Branko Bembič: Kapitalizem v prehodih

  • Post category:Dogodki
  • Reading time:2 mins read

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigah Davida Harveya Kratka zgodovina neoliberalizma (Studia humanitatis, 2012) in Branka Bembiča Kapitalizem v prehodih: Politična in ekonomska zgodovina Zahoda po drugi svetovni vojni (Sophia, 2012).

v sredo, 6. februarja 2013 ob 17. uri v Trubarjevo hišo literature
(Stritarjeva 7, Ljubljana).


Sodelovali bodo
Branko Bembič, Sašo Furlan, Aleksandar Kešeljević, Marko Kržan in Boštjan Nedoh.

Na tokratnem pogovoru bodo gostje prikazali in primerjali dve socioekonomski knjigi, ki pomembno prispevata k razumevanju struktur in premen kapitalizma druge polovice 20. stoletja in sodobnega časa. Kapitalizem v prehodih: Politična in ekonomska zgodovina Zahoda po drugi svetovni vojni je povojna zgodovina keynesovstva kot teoretskega in kot političnega projekta, ki je prenovil kapitalizem, a hkrati izboljšal življenjski standard in okrepil položaj delavskega razreda. Ko je keynesovstvo v 70. letih zašlo v krizo, je nanjo odgovoril neoliberalizem, ki je s privatizacijo in financializacijo povzročil sedanjo krizo.

Branko Bembič (1977) je slovenski politični ekonomist in filozof. Kratka zgodovina neoliberalizma je celovita, a izjemno berljiva historično materialistična analiza politično ekonomskih in ideoloških procesov, ki jih poznamo pod pojmom neoliberalizem. Britanski historično materialistični geograf in antropolog David Harvey (1935) je eden najbolj vplivnih sodobnih družboslovcev.

Vabljeni!