You are currently viewing Člani in članice Slovenskega sociološkega društva v Kopru

Člani in članice Slovenskega sociološkega društva v Kopru

  • Post category:Novice
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:2 mins read

Člani in članice Slovenskega sociološkega društva smo bili v ponedeljek, 13. junija 2022  na delovnem obisku na Inštitutu za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Delovanje ZRS po njegovi odcepitvi od primorske univerze nam je predstavil dr. Tilen Glavina, delovanje Inštituta za družboslovne študije pa njegova predstojnica dr. Mateja Sedmak. Za razvoj družboslovnega raziskovanja na Primorskem skrbi raziskovalna skupina, ki s številnimi projekti dosega visoko prepoznavnost v mednarodnem prostoru. Med drugim so vodili mednarodni projekt z naslovom »Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi« (MiCREATE). Gre za prvi projekt s področja družboslovnih ved v okviru programa Obzorje 2020, v katerem slovenski raziskovalni zavod nastopa kot vodilni partner. Sodelujejo tudi v Obzorje 2020 projektu COORDINATE, kjer zastopajo Slovenijo v konzorciju 19 evropskih držav. Projekt predstavlja začetno fazo vseevropske longitudinalne primerjalne raziskave o otrocih, njihovem psihofizičnem razvoju, počutju in blaginji. Ta bo vključevala skupini novorojenčkov in šoloobveznih otrok, pri katerih bodo 25 let spremljali njihova življenja in odraščanje v različnih nacionalnih kontekstih po Evropi. V sklopu ZRS Koper deluje Center za raziskovanje javnega mnenja, ki nudi podporo družboslovnemu raziskovanju.

V drugem delu obiska smo se ob strokovnem vodstvu zgodovinarke dr. Dragice Čeč  sprehodili po starem mestnem jedru in si ogledali prostore ZRS Koper v palači Bassegio (poznana pod vzdevkom »borilnica«), kjer bo prenova zaključena še v letošnjem letu in večjo palačo De Belli (med domačini poimenovana »bosanska ambasada«), katere prenova naj bi se začela v prihodnjih petih letih. Obisk smo zaključili za skupno mizo ob primorskem jedilniku.

 

Kolegom in kolegicam na Inštitutu za družboslovne študije se zahvaljujemo za prijazen sprejem, članu predsedstva SSD, dr. Blažu Lenarčiču pa za organizacijo ekskurzije.

Komentirajte prispevek