Sestanek predsednikov in predsednic nacionalnih socioloških društev članic ESA v Parizu

V Parizu je 25. oktobra 2012 potekalo srečanje Izvršnega odbora Evropske sociološke zveze (European Sociological Association – ESA) ter predsednikov in predsednic nacionalnih socioloških društev, med njimi tudi predsednice Slovenskega sociološkega društva dr. Milice Antić Gaber, s predstavniki in predstavnicami Evropske komisije, Evropskega raziskovalnega sveta, Iniciative za znanost v Evropi in Mednarodne sociološke zveze (ISA). Srečanje je potekalo pod naslovom »Evropska znanstvena politika in družboslovne znanosti«.  Read more

Poziv k razmisleku o ukinitvi Urada za enake možnosti

Sekcija Spol in družba Slovenskega sociološkega društva ob 8. marcu – dnevu žensk – poziva Vlado Republike Slovenije k ponovnemu razmisleku o posledicah ukinitve Urada za enake možnosti.

Skrb za izboljšanje položaja žensk, odpravo diskriminacij, nadzor nad uveljavljanjem zakonodaje s področja enakih možnosti in vzpostavljanje mehanizmov za lajšanje usklajevanja službenih in zasebnih obveznosti so ključne naloge, s katerimi Urad za enake možnosti prispeva k uveljavljanju politike enakih možnosti – tiste politike, ki je tudi danes še kako potrebna. Stopnja enakosti med spoloma namreč ni taka, da bi bili z njo lahko zadovoljni. Ženske so tako na primer še vedno bistveno bolj obremenjene z družinskimi obveznostmi kot moški, dobivajo nižje plačilo za delo kot moški, zastopanost žensk v politiki, posebej v vladi, je še vedno prenizka.

Ob 20 letnici ustanovitve urada, ki je v vsem tem obdobju odigral tudi vlogo javnega ozaveščevalca o pomenu uveljavljanja pravic žensk na vseh področjih, se zato zdi njegovo ukinjanje še posebej neprimerno. Vlado Republike Slovenije zato pozivamo, da ohrani samostojni Urad za enake možnosti (oziroma drugo podobno prepoznavno obliko delovanja) in s tem pokaže svojo občutljivost za uveljavljanje politike enakih možnosti.

Sekcija za spol in družbo
Slovenskega sociološkega društva
Prof.dr. Milica Antić Gaber

Obvestilo sekcijam društva

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, članice in člani Slovenskega sociološkega društva,

Novo predsedstvo SSD je kmalu po izvolitvi začelo s svojim delom in ena prvih nalog, ki si jo je zadalo je oživitev delovanja obstoječih in spodbuditev oblikovanja novih sekcij.

Zato delujoče sekcije pozivamo, da pripravijo program dela za letošnje leto (vanj prosim vključite tudi osnovne podatke o sekciji: vodja, članstvo, ipd.). Pri tem vas tudi prosimo, da predlagate organizacijo vsaj enega na vsebino vašega programa vezanega javnega dogodka (npr. okrogla miza) v letu 2011.

Vse tiste, ki ste že izrazili željo oz. razmišljate o ustanovitvi novih sekcij, pa pozivamo, da na predsedstvo naslovite predlog za ustanovitev sekcije, poleg imena sekcije pošljete še imena vsaj 7 ustanovnih članic/članov, predlog za osebo, ki bo sekcijo vodila (to lahko določite tudi kasneje), kratko vsebino dela sekcije, program dela za leto 2011 in predlog za organizacijo enega javnega dogodka v letu 2011.

Prosimo vas, da predloge do 20. februarja 2011 pošljite na naslov: predsedstvo@sociolosko-drustvo.si.

V svojem imenu in v imenu članic in članov predsedstva SSD vam želim veliko uspeha v profesionalnem življenju in obilo užitkov v sociološkem delu.

S prijaznimi pozdravi,
Milica Antić Gaber, predsednica SSD