Sociologija diplomacije

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o zborniku Sociologija diplomacije: izhodišča, okvir in študije primerov (Fakulteta za družbene vede, 2012).

Z urednikom zbornika, Milanom Jazbecem se bo pogovarjala Janja Rebić Avguštin.

Pogovor bo v torek, 4. junija 2013 ob 17. uri v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva 7, Ljubljana).

(more…)

Continue ReadingSociologija diplomacije

Basil Davidson: Breme črnega človeka

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi Basila Davidsona Breme črnega človeka: Afrika in prekletstvo nacionalne države (Založba /*cf., 2012), v ponedeljek, 20. maja 2013 ob 16. uri v Trubarjevo hišo literature (Stritarjeva 7, Ljubljana).

Sodelovali bodo: Gabrijela Babnik, Vlasta Jalušič, Nikolai Jeffs in Max Zimani.

(more…)

Continue ReadingBasil Davidson: Breme črnega človeka

Sociološko srečanje 2013: Elite in ljudstvo

Slovensko sociološko društvo organizira Letno sociološko srečanje 2013: „Elite in ljudstvo“, ki bo v Kopru 8. in 9. novembra 2013

Slovensko družbo je zajela kriza legitimnosti sistema. Ta je rezultat prepletanja dveh okoliščin: že prej neučinkovite pravne države zlasti na gospodarskem področju in koncentracije moči v vplivnih omrežjih in razkrajanja države blaginje v času krize ter poglabljanja razočaranja. V torišču teh objektivnih težav, neizpolnjenih pričakovanj in tudi zbeganega iskanja rešitev, so elite. Te so se znašle v protislovnem položaju; na eni strani so zaradi svoje kompetentnosti nepogrešljive pri snovanju in izvajanju ukrepov za institucionalno reševanje kompleksnih problemov, na drugi strani pa so deležne nezaupanja in s tem vse manjše legitimnosti. Njihova nelegitimnost ne izhaja le iz prepogosto pavšalnih moralnih dvomov, pač pa tudi iz dejstva, da bi za izhod iz strukturne krize potrebovali nov program razvoja, a ga težko pričakujemo od tistih, ki so državo z dosedanjim programom razvoja pripeljali v krizo. Potreba po alternativi in nejevera v zmožnost obstoječih elit, da bi jo bile sposobne opredeliti, pa še ne pomeni, da jo zmore v učinkoviti in izvedljivi obliki predlagati kdo drug. V tem primeru bi programsko iztrošene elite lahko brž zamenjali z drugimi, temeljna družbena vloga elit pa bi ostala nespremenjena. Protislovni položaj elit zaznamuje in omejuje tudi diskurz protestnikov, ki ne vedo, ali naj ustanovijo novo politično stranko, ali naj zahtevajo vlado razsvetljenega absolutizma, ali naj le uživajo v trenutku neposrednega političnega udejstvovanja na ulici, ki pa je programsko predvsem negativno.

(more…)

Continue ReadingSociološko srečanje 2013: Elite in ljudstvo

Predavanje prof. Gail Kligman

Slovensko sociološko društvo vabi na predavanje prof. Gail Kligman s kalifornijske univerze v Los Angelesu (z Oddelka za sociologijo), predstojnice Centra za evropske in evroazijske študije na isti univerzi, z naslovom:

Peasants Under Siege: Collectivization and the Restratification of
Everyday Life in Romania,1949-’62,

ki bo 11. aprila 2013, ob 16. uri v Prešernovi dvorani SAZU (pritličje, Novi trg 4).

  (more…)

Continue ReadingPredavanje prof. Gail Kligman