Basil Davidson: Breme črnega človeka

  • Post category:Arhiv - dogodki
  • Reading time:2 mins read

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi Basila Davidsona Breme črnega človeka: Afrika in prekletstvo nacionalne države (Založba /*cf., 2012), v ponedeljek, 20. maja 2013 ob 16. uri v Trubarjevo hišo literature (Stritarjeva 7, Ljubljana).

Sodelovali bodo: Gabrijela Babnik, Vlasta Jalušič, Nikolai Jeffs in Max Zimani.

Knjiga preučuje škodljivo vlogo zahodnega modela nacionalne države v pokolonialni Afriki. Osvobodilna gibanja so v boj proti kolonialni nadvladi angažirala kmečke in mestne množice, po osvoboditvi pa so osamosvojitelji centralizirali oblast in odpravili politično participacijo državljanov, zgledujoč se po britanskem in francoskem modelu tehnokratskega upravljanja in nacionalne enotnosti. S tem so poteptali tako lokalne predkolonialne izkušnje neposredne demokracije kot tudi sveže izkušnje participacije v osvobodilnem gibanju. Rezultat so bile in so še vedno diktature, državljanske vojne in razvojne blokade. Po Davidsonu bi bil ustrezen institucionalni odgovor na kulturno pestrost držav z umetno začrtanimi mejami decentralizacija oblasti in prenos čim več odločanja na lokalno raven s soudeležbo državljanov.

Knjiga, ki je napisana zelo komunikativno in mestoma žurnalistično, v uvodu navaja avtorjev občutek, da je Afrika lahko tako podoba naše preteklosti kot tudi naše prihodnosti. Prevod tega dela enega najpomembnejših afrikanistov slovenskim bralcem ne prinaša le enega od preredkih vpogledov v probleme tretjega sveta, temveč tudi nastavlja zrcalo našemu diskurzu nacionalne enotnosti in naši pozabi lastne demokratične participacije. Basil Davidson (1914–2010), ki je bil med drugim tudi dober poznavalec Jugoslavije, v enem od poglavij te knjige celo izrecno povleče vzporednice med razmerami v Afriki in v nekdanji Jugoslaviji od obdobja NOB do razpada.

Vabljeni!