Aleš Črnič: Na vodnarjevem valu (foto)

  • Post category:Novice / Obvestila
  • Reading time:2 mins read

V sredo, 6. marca, je v Trubarjevi hiši literature potekal pogovor ob izidu knjige

Aleš Črnič: Na vodnarjevem valu
Nova religijska in duhovna gibanja

Z avtorjem Alešem Črničem in z Markom Kerševanom se je pogovarjala Manca Košir.

Knjiga Na vodnarjevem valu predstavlja prvi slovenski pregleden in urejen prikaz novih religijskih gibanj in »nove duhovnosti«, ki se od vsega začetka – v svetu in pri nas – izmika poskusom pregledne in urejene predstavitve. Ne naključno, saj gre za dogajanje, ki se je kot alternativno, novo, v modernih okoljih nepričakovano, dinamično in fluidno pojavilo na (religijskem) terenu, za katerega naj bi bila sicer značilna moč tradicije, starih in trdih miselnih in vedenjskih vzorcev. Knjiga ni le študijski priročnik, je tudi izjemno zanimivo in aktualno branje. Ponudi nam solidno informacijo in kritično refleksijo o vsem znanih religijskih skupinah in gibanjih, kot so npr. Jehovove priče, Scientološka cerkev, Hare Krišna, satanistični kulti, new age, o katerih pa imamo kljub medijski razvpitosti – ali prav zaradi nje – zelo enostransko in pristransko ali pa zelo megleno podobo. Na drugi strani omogoča vpogled v manj poznane pojave in vidike te scene. Posebej osvetli nestrpnost in nasilje, ki včasih spremljata gibanja, bodisi da ju (redko) sama spodbujajo, bodisi da so ju (večkrat) sama deležna. Za marsikoga bo najbolj zanimiv in izzivalen vpogled v izvorno slovenske primere novih religijskih gibanj in sodobno poganstvo na Slovenskem. Avtor se ne izogne niti kritični oceni sedanje slovenske religijske zakonodaje, ki je tako mačehovska in ignorantska do novih religijskih gibanj in malih verskih skupnosti, da je moralo poseči celo Ustavno sodišče. (Marko Kerševan)

Vabljeni!