You are currently viewing [6. 4] Pogovor v THL o knjigi Religij in šola: Poučevanje o religiji in njena simbolna prisotnost v javni šol

[6. 4] Pogovor v THL o knjigi Religij in šola: Poučevanje o religiji in njena simbolna prisotnost v javni šol

  • Post category:Novice
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:12 mins read

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi

Religija in šola: Poučevanje o religiji in njena simbolna prisotnost v javni šoli,

 avtorjev_ic

Aleša Črniča in Anje Pogačnik.

O knjigi bosta spregovorila

Aleš Črnič in dr. Zdenko Kodelja.

Pogovor bo moderirala dr. Veronika Tašner.

Pogovor bo v sredo, 6. aprila ob 17. uri v Trubarjevi hiši literature s sočasnim prenosom na Facebook profilu THL in na Zoom povezavi (Meeting ID: 996 2029 3589).

S kompleksnimi družbenimi, političnimi in kulturnimi spremembami religija od razsvetljenskega preloma dalje postopoma izgublja nekoč monopolni vpliv na vsa področja družbenega življenja, eno osrednjih vlog pa korakoma pridobi javna šola. Ta skozi čas, še posebej očitno pa od sredine 20. stoletja dalje postaja v zahodnem svetu vse bolj sekularizirana, kar pa še ne pomeni, da religija v njej več nima prostora. V evropskih državah najdemo raznovrstne ureditve presečišč med religijo in javno šolo – ponekod še zmeraj kot samoumeven izvajajo verouk večinske religije in v učilnicah visijo križi, na drugi strani pestrega kontinuuma pa imamo laične ureditve, ki dosledno vztrajajo na svetovnonazorski nevtralnosti javne šole ter zato v njenih prostorih ne dopuščajo simbolne prisotnosti religije, o njej pa poučujejo na objektiven, kritičen, znanstveno utemeljen način.

V knjigi Religija in šola avtorja primerjalno analizirata ureditev v dvanajstih evropskih državah, predstavita posamezne študije primerov, izpostavita primere produktivnih in tudi problematičnih praks, potem pa nacionalne modele sistematično primerjata v za ta namen posebej izdelanih tipologijah: tipologiji pouka religije in tipologiji upravljanja z religijskimi simboli v javnih šolah. V tako zastavljeno sistematično primerjavo na koncu analitično umestita še slovenske razmere, knjigo pa zaključita s strokovnimi priporočili za produktivno urejanje obravnavanih problematik v Sloveniji.

Vabljene_i.

Komentirajte prispevek