You are currently viewing [25. 5.] Vabilo na pogovor o knjigi Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji

[25. 5.] Vabilo na pogovor o knjigi Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji

  • Post category:Novice
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:2 mins read
Vabimo vas na pogovor o knjigi Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji avtorjev in avtoric
Ivana Bernika, Tine Kogovšek, Romana Kuharja in Alenke Švab.
O knjigi bodo spregovorile_i avtorici in avtorja knjige. Pogovor bo moderirala Urška Henigman, Radio Slovenija.
Pogovor bo v torek, 25. 5., ob 18. uri potekal na Facebook profilu Trubarjeve hiše literature in na Zoom povezavi (Meeting ID: 953 3146 8243)
Medtem ko je v številnih državah spolno vedenje študentske populacije razmeroma dobro in ponekod, recimo v Nemčiji, celo sistematično raziskovano, pa pri nas študentska populacija, v primerjavi s srednješolsko populacijo ter populacijo odraslih, še ni bila deležna resnejše raziskovalne pozornosti. Zato rezultati, predstavljeni v tej knjigi, zapolnjujejo to vrzel in omogočajo vpogled v poglavitne vzorce tako vedenja na področju intimnega življenja študentske populacije kot tudi njihovih stališč glede spolnosti.
Pričujoča knjiga je rezultat raziskovalnega dela v okviru temeljnega raziskovalnega projekta z naslovom Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji, ki ga je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Projekt je potekal od 2009 do 2012.

Komentirajte prispevek