You are currently viewing [19. 1.] Pogovor v THL o knjigi Rational Choice and Democratic Government: A Sociological Approach

[19. 1.] Pogovor v THL o knjigi Rational Choice and Democratic Government: A Sociological Approach

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi

Rational choice and democratic government: a sociological approach,

 avtorja

Tiborja Rutarja.

O knjigi bosta spregovorila

Miran Lavrič in dr. Marko Hočevar,

ki bo pogovor tudi moderiral.

Pogovor bo v sredo, 19. januarja ob 17. uri na Facebook profilu Trubarjeve hiše literature in na Zoom povezavi (Meeting ID: 922 8702 2591).

Zakaj so se masovne demokratične države začele pojavljati šele v poznem 19. in 20. stoletju? Ali bogate države res z večjo verjetnostjo postanejo in ostanejo demokratične? Kako politično informirana so sodobna volilna telesa in zakaj v političnih razpravah tako pogosto podležemo pristranostim? Ljudje običajno ne volijo na podlagi svojega osebnega ekonomskega položaja, marveč sociotropsko, tj. z ozirom na položaj širše skupnosti, v kateri živijo – kakšne implikacije ima to dejstvo za odgovornost množičnih medijev, ki oblikujejo precepijo tega širšega položaja?

Rutar v svoji knjigi podrobno empirično popisuje te in kopico povezanih družbenih pojavov ter jih razlaga z ne povsem standardnim sociološkim orodjem, teorijo racionalne izbire. Njegov argument je, da so desetletja družboslovnih raziskav ustvarila vrsto zanimivih ugotovitev glede obnašanja ljudi in držav v demokratičnih okoliščinah; ugotovitev, ki čeprav imajo skupno rdečo nit, pogosto niso izrecno teoretsko povezane v sintetično celoto. Z modificirano teorijo racionalne izbire kot krovnim teoretskim okvirom in naborom povezanih družboslovnih literatur (javna izbira, modernizacijska teorija, institucionalna ekonomija, teorija selektorata, mednarodni liberalizem in realizem, politična psihologija) Rutar predstavi poskus takšne sinteze.

Vabljene_i.

Komentirajte prispevek