Vabilo na pogovor o treh nedavno izdanih knjigah

  • Post category:Arhiv - dogodki
  • Reading time:2 mins read

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o treh nedavno izdanih knjigah

Na križiščih diskriminacije:

večplastna in intersekcijska diskriminacija,avtor Roman Kuhar (Mirovni inštitut, 2009),

Na poti do lastne sobe,

ur. Milica Antić Gaber (i2, 2011)

in

Vrata nisu baš odprta (treba da jih gurneš, pa da se otvaraju): Perspektive v reševanju kompleksih neenakosti

avtorici Majda Hrženjak in Vlasta Jalušič (Mirovni inštitut, 2011).

v sredo, 1. februarja 2012, ob 17. uri

v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani

Knjige se dotikajo več skupnih vprašanj spola, spolnosti, etničnosti, razreda s tematiziranjem kompleksnih neenakosti v sodobnih družbah. Avtorji ugotavljajo, da se razlogi neenakosti in diskriminacije prepletajo, da izkušnje z diskriminacijo izhajajo iz presečišč več dimenzij neenakosti, kot so spol, spolna usmerjenost, etničnost, razred, kot tudi širših področij poustvarjanja neenakosti, med njimi družina, ekonomija, politika ali kultura. Besedilom je skupna posebna skrb za zgodbo.

Z aplikacijo narativnega intervjuja, s katerim avtorji zberejo pripovedi migrantk s področja nekdanje Jugoslavije, Rominj, istospolno usmerjenih, knjige ponujajo vpogled v živete izkušnje posameznic in posameznikov, razkrivajo kompleksnost bivanja, neenakosti in diskriminacijo v okolju, ki je naklonjeno večinskemu prebivalstvu. Besedila skozi zgodbe povezujejo tematike iskanja »lastnih sob«, varnih prostorov za delovanje v privatnem, intimnem ali javnem. Pričevanja izkazujejo multipla pripadanja posameznic in posameznikov, njihova delovanja v različnih lokalnih in translokalnih okoljih, ki jih z ustaljenimi oznakami »drugačnosti in drugosti« nikakor ne moremo zaobjeti, še manj razumeti. Besedila na različne načine prinašajo tudi analize in inspiracijo za oblikovanje transformativnih politik s področja preprečevanja neenakosti.

V pogovoru bo povezovala Mojca Pajnik

Vljudno vabljeni!