Tina Kogovšek

Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je študirala Sociologijo, smer družboslovna informatika. Študij je l. 1994 uspešno zaključila z diplomskim delom Veljavnost merjenja, za katerega je prejela Prešernovo nagrado študentom Univerze v Ljubljani, tema pa je bila objavljena tudi v monografiji Zanesljivost in veljavnost merjenja (1995, skupaj z A. Ferligoj in K. Leskošek). Tudi magistrski (antropologija, 1998) in doktorski študij (sociologija, 2001) je uspešno zaključila na Fakulteti za družbene vede. Po krajši zaposlitvi na Ministrstvu RS za šolstvo in šport (1994-96) se je zaposlila na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, najprej kot mlada raziskovalka, nato kot asistentka in visokošolska učiteljica. Trenutno je izredna profesorica za družboslovno metodologijo na Filozofski fakulteti in Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Sodelovala je pri več domačih in mednarodnih znanstveno raziskovalnih projektih (npr. Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij, Network analysis and social capital, Pomen socialnega kapitala za mlade raziskovalce, Samomor v Sloveniji, Socialna integracija starostnikov, Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji). Znanstveno raziskovalno se ukvarja predvsem s kakovostjo merjenja, analizo socialnih omrežij in socialno oporo.

 

Kontakt: tina.kogovsek@guest.arnes.si