Družboslovne razprave 79 (XXXI)

The (Im)Possible Representation Of National History: National Identity, Memory And Trauma In
Memoria Visual De Una Nación By Mario Toral

Hernán Cuevas Valenzuela

ABSTRACT: This article presents an analysis of the mural titled Memoria Visual de una Nación (Visual Memory of a Nation) with a focus on its panel Los Conflictos (The Conflicts) , by renowned Chilean artist Mario Toral. The representation of divisive events in MVN raises the following questions: Why did Toral include conflictive issues in a mural representing national identity and memory? And, how did Toral deal with national identity and its demand for unity when faced with a divisive and traumatic history? The article deals first with the interconnecte- dness of meaning-making and social and political context and then addresses the tension between the realm of the political -or antagonism- and the realm of hegemonic politics -or order- in search of a deeper understanding of this work of art and its representation of Chilean history and identity.

KEY WORDS: collective memory, visual analysis, identity, divided society/trauma, politics/the political

>> Preberite celotno besedilo

Cooking On Slovene National Television During Socialism: An Overview Of Cooking Programmes From 1960 To 1990

Ana Tominc

ABSTRACT: This article gives a brief historical overview of cooking programmes broadcast on TV Ljubljana between 1960 and 1990 that were mainly produced in Slovenia. From the famous chef Ivan Ivačič in the early 1960s through “Vegeta’s kitchen” in the 1970s to a children’s cooking show, Lonček, kuhaj [Little pot, cook!] in 1990, I analyse the contents of these shows and demonstrate their thematic variation. I also place them in their historical context, especially in terms of socialist television. Cooking shows, which were not only a source of knowledge about new equipment, ingredients and cooking techniques, also revealed to the audience during socialism a different lifestyle, tastes and manners, making television one of the important contributors to the idea of the community, either as a class or nation. Despite this, compared to contemporary cooking shows, the genre of the time remains directed towards education, a feature generally not dissimilar to cooking shows in non-socialist contexts.

KEY WORDS: cooking shows, socialism, television, Ivan Ivačič, Vegeta

>> Prenesite celotno besedilo

Išče se čudaški otrok: queerovski otrok in otroštvo

Jasmina Šepetavc

ABSTRACT: Članek se ukvarja s queerovskim otrokom, nenormativnim otrokom, ki znotraj formulacije otroka kot nedolžnega bitja s predpostavljeno bodočo heteroseksualnostjo po navadi ostaja skrit. Zanima nas, kje iskati queerovskega otroka in kako o njem govoriti. Ravno zato, ker je queerovskemu otroku navadno zanikano mesto znotraj formulacij otroštva in se izrekanje queerovstva v sedanjiku (»Sem queerovski otrok.«) le malokrat zgodi, ga iščemo v fikciji z avtobiografskimi elementi, ki queerovstvo otroku pripiše za nazaj. Skozi primere biomitografije Zami: novo črkovanje mojega imena in eksperimentalnega dokumentarca Hide and Seek poskušamo pokazati, kako queerovsko otroštvo odpira potenciale drugačne formulacije želje in rasti, ki jima ne moremo zlahka določiti smeri in izida.

KLJUČNE BESEDE: queerovski otrok, avtobiografija, biomitografija, temporalnost, Zami, Hide and Seek, rast vstran

>> Prenesite celotno besedilo

Družbene znanosti in razvoj naprednih tehnologij: sintezna biologija

Franc Mali

IZVLEČEK: Živimo v času, ko razvoj novih, naprednih tehnologij zahteva široko družbeno podporo, saj lahko te le tako kakorkoli prispevajo k blagostanju celotnega človeštva. V tem okviru se povečuje pomen sodelovanja naravoslovcev in družboslovcev. Sintezna biologija kot ena najbolj naprednih novih tehnologij zasluži posebno pozornost družbene in humanistične misli. Področje sintezne biologije je za družbo še vedno precej velika neznanka. Prispevek podaja kritično oceno družbenih koristi in tveganj današnjega ter prihodnjega razvoja sintezne biologije. Avtor prispevka izhaja iz osnovne predpostavke, da danes različne  nadzorne institucije veliko pozornosti namenjajo okoljskim tveganjem sintezne biologije, vse premalo pa se ukvarjajo z ekonomskimi tveganji, ki v končni fazi lahko pripeljejo do zaustavitve razvoja te nove in za prihodnost družbe pomembne tehnologije.

KLJUČNE BESEDE: sintezna biologija, nove napredne tehnologije, negativni družbeni imaginariji, znanstvena in tehnološka tveganja, ekonomska tveganja

>> Preberite celotno besedilo