You are currently viewing Sociološko srečanje 2010: Družba, kriza, razvoj

Sociološko srečanje 2010: Družba, kriza, razvoj

  • Post category:Letna srečanja
  • Reading time:2 mins read

Sociološko srečanje 2010 je potekalo od 18. do 20. novembra v Portorožu. Tema srečanje je bila: Družba, kriza, razvoj.

Na našem lanskem posvetu v Portorožu, kjer smo razpravljali o socioloških refleksijah globalne krize smo ugotovili, da tako kompleksna in široka tema zahteva poglobljeno obravnavo, če želimo odgovoriti na vprašanja o razvojnih dilemah slovenske družbe. Ker preprosto na verjamemo, da je izhod iz krize v Sloveniji mogoč brez znanstvenega prispevka sociologije, bo tej temi namenjeno tudi letošnje sociološko srečanje.

Spraševali se bomo torej ali je kriza le »začasno« stanje družbe oziroma njenega dela (gospodarstva), kjer lahko težave rešujemo s klasičnimi ekonomsko-tehnološkimi instrumenti ali pa razmere v družbi vendarle zahtevajo globljo sociološko konceptualizacijo vzrokov in značaja krize ter morebitnih alternativnih izidov, ki vključujejo tudi možnost, da gre za permanentno družbeno konstelacijo. Prepričani smo, da je za odgovore na ta vprašanja nujen tudi teoretski dialog znotraj sociologije.

Gost letošnjega srečanja bo prof. Colin Campbell z univerze v Yorku (University of York). Predstavil nam bo teze in poglede, ki jih je objavil v zadnji monografiji z naslovom »The Easternization of the West.

Kot običajno, bo tudi letos delo potekalo v okviru sekcij in panelov, organizirali pa bomo tudi okroglo mizo z gosti, ki bodo naslovno temo osvetliti tudi z drugih, ne samo socioloških »zornih kotov«. Več o vsebini boste našli v programu srečanja, ki bo objavljen na spletnih straneh društva.

Organizatorji srečanja smo prepričani, da boste v kontekstu predlagane teme našli področje, ki vas osebno ali strokovno še posebej zanima. Vabimo vas torej, da se posveta udeležite in hkrati, da za posvet pripravite prispevek. Predlagamo, da se pri pripravi prispevka držite krovne teme, dobrodošli pa so tudi predlogi za dodatne prispevke, ki bi jih po vašem mnenju morali uvrstiti na program srečanja in morda niso v povsem neposredni zvezi s tematiko letošnjega posveta. Za ta namen bo organiziran panel »Sodobno sociološko raziskovanje«, s katerim bi radi spodbudili raziskovalce k predstavitvi rezultatov raziskovalnega dela na področju sociologije.