Sociološko srečanje 18., 19 in 20. novembra 2010

  • Post category:Arhiv - dogodki
  • Reading time:5 mins read

Spoštovane kolegice in kolegi!

Prihaja jesen, z njo pa tudi tradicionalno srečanje slovenskih sociologov, ki bo letos od 18. do 20. novembra v Portorožu.

Na našem lanskem posvetu v Portorožu, kjer smo razpravljali o socioloških refleksijah globalne krize smo ugotovili, da tako kompleksna in široka tema zahteva poglobljeno obravnavo, če želimo odgovoriti na vprašanja o razvojnih dilemah slovenske družbe. Ker preprosto na verjamemo, da je izhod iz krize v Sloveniji mogoč brez znanstvenega prispevka sociologije, bo tej temi namenjeno tudi letošnje sociološko srečanje.

Spraševali se bomo torej ali je kriza le »začasno« stanje družbe oziroma njenega dela (gospodarstva), kjer lahko težave rešujemo s klasičnimi ekonomsko-tehnološkimi instrumenti ali pa razmere v družbi vendarle zahtevajo globljo sociološko konceptualizacijo vzrokov in značaja krize ter morebitnih alternativnih izidov, ki vključujejo tudi možnost, da gre za permanentno družbeno konstelacijo. Prepričani smo, da je za odgovore na ta vprašanja nujen tudi teoretski dialog znotraj sociologije.

Gost letošnjega srečanja bo prof. Colin Campbell z univerze v Yorku (University of York). Predstavil nam bo teze in poglede, ki jih je objavil v zadnji monografiji z naslovom »The Easternization of the West.

Kot običajno, bo tudi letos delo potekalo v okviru sekcij in panelov, organizirali pa bomo tudi okroglo mizo z gosti, ki bodo naslovno temo osvetliti tudi z drugih, ne samo socioloških »zornih kotov«. Več o vsebini boste našli v programu srečanja, ki bo objavljen na spletnih straneh društva.

Organizatorji srečanja smo prepričani, da boste v kontekstu predlagane teme našli področje, ki vas osebno ali strokovno še posebej zanima. Vabimo vas torej, da se posveta udeležite in hkrati, da za posvet pripravite prispevek. Predlagamo, da se pri pripravi prispevka držite krovne teme, dobrodošli pa so tudi predlogi za dodatne prispevke, ki bi jih po vašem mnenju morali uvrstiti na program srečanja in morda niso v povsem neposredni zvezi s tematiko letošnjega posveta. Za ta namen bo organiziran panel »Sodobno sociološko raziskovanje«, s katerim bi radi spodbudili raziskovalce k predstavitvi rezultatov raziskovalnega dela na področju sociologije. Predlogi prispevkov naj vsebujejo naslov (lahko delovni) in kratek povzetek (pol strani). Rok za oddajo vaših predlogov je 10. november 2010. Predlog za prispevek na srečanju pošljite v elektronski obliki na naslov prispevki@sociolosko-drustvo.si
Kje se srečamo?

Posvet bo potekal v Portorožu, v Grand Hotelu Bernardin.


Nastanitev in rezervacije

Srečanje poteka v Grand Hotelu Bernardin (bivši Grand Hotel Emona).
Sobe lahko rezervacije preko telefona: 05/690-7000, faksa: 05/690-7010 ali e-pošte: booking@bernardingroup.si, pri čemer se se sklicujete na sociološko srečanje.

Cenik enoposteljnih sob:
– GH Bernardin: 125 EUR
– GH Metropol: 100 EUR
– Hotel Histrion: 94 EUR
– Hotel Roža: 80 EUR
– Hotel Salinera: 77 EUR
– Vile Park: 78 EUR
– Hotel Lucija: 65 EUR
– Hotel Piran: 66 EUR
Kotizacija

Kotizacija za srečanje je 80 EUR za člane/-ice in 100 EUR za nečlane/-ice. Za vse, ki bodo kotizacijo plačali/-le po 4. novembru 2010 je kotizacija višja za 20 EUR.

Za študente/-ke je kotizacija brezplačna. Študenti/-ke tako plačajo le doplačilo 20 EUR za slavnostno večerjo.

V kotizacijo je vključena slavnostna večerja, osvežilne pijače v času posveta in gradivo za posvet.

Kotizacijo plačate na TRR:
SI56 0203 1001 1253 168
SSD Kardeljeva pl. 5 Ljubljana

Sklic:
00 2010-200
Letna članarina SSD

Višina članarine za leto 2010 je 50 EUR in vključuje naročnino na Družboslovne razprave.

Članarino plačate na TRR:
SI56 0203 1001 1253 168
SSD Kardeljeva pl. 5 Ljubljana

Sklic:
00 2010-101
Program srečanja

Program srečanja 25. sociološkega srečanja je na voljo v PDF datoteki.

Povzetki

Povzetki prispevkov 25. sociološkega srečanja so na voljo v PDF datoteki.
Zbor članov in članic Slovenskega sociološkega društva, volitve novega vodstva

Letos se izteka tri-letni mandat sedanjemu vodstvu SSD. Novo vodstvo bomo izvolili na Zboru članov in članic SSD, ki bo v soboto, 20. novembra v Portorožu. Postopek volitev podrobno določa Statut SSD. Člane in članice, ki se bodo udeležili volitev oziroma želijo kandidirati za vodstvene funkcije organov društva prosimo, da so še posebej pozorni na člene Statuta, ki določajo pravice članic in članov ter naloge Zbora članov in članic (12., 13., 14, in 17. člen Statuta). Člani in članice, ki želijo kandidirati za predsednika/-ico Društva morajo predložiti dolgoročni program dela Društva, ki ga sprejema Zbor članov/-ic. Rok za predložitev programa je 12. november 2010, na elektronski naslov društva: (prispevki@sociolosko-drustvo.si)

Obvestilo: objavili smo fotografije s srečanja.