Dr. Sara Rožman je zaposlena na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je bila med leti 2007 – 2011 tudi mlada raziskovalka.

V raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z vprašanjem materinstva in reproduktivnih pravic žensk (umetna prekinitev nosečnosti, kontracepcija, oploditev z biomedicinsko pomočjo, sterilizacija, itd.). Sodelovala je pri raziskovalnem projektu “Women In political decision-making: monitoring Report by the Slovenian Presidency: the project” – katerega nosilec je bil Urad za enake možnosti. Kot članica raziskovalne skupine je sodelovala pri evropskem projektu DAPHNE Načini uveljavljanja evropskih direktiv o nasilju nad ženskami, otroki in mladimi – dobre prakse in priporočila, katerega nosilka je bila Filozofska fakulteta. Sodelovala je pri projektu Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju socialnih in državljanskih kompetenc v letih 2008–2011, ter raziskovalnem projektu Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za številčnejšo prisotnost žensk v politiki. Je članica raziskovalne skupine pri ter temeljnem raziskovalnem projektu Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki. Sodeluje pri raziskovalnem projektu Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov.

Je članica predsedstva Slovenskega sociološkega društva, v katerem opravlja delo tajnice društva.

 

Kontakt: tajnica@sociolosko-drustvo.si