Samo da bo denar in zdravje: življenje starih revnih ljudi

  • Post category:Arhiv - dogodki
  • Reading time:2 mins read

Sekcija za spol in družbo Slovenskega sociološkega društva

vabi na okroglo mizo

Samo da bo denar in zdravje : življenje starih revnih ljudi

v sredo 2. novembra, ob 17. uri

V Trubarjevo hišo literature

V državah Evropske Unije, kakor tudi v Sloveniji demografski trendi kažejo intenzivno staranje prebivalstva in naraščanje deleža starejših ljudi v populaciji. Prehajamo v t. i. dolgoživo družbo, kar ima posledice za celotno družbo, vzdržnost sistemov socialne varnosti, odnose med posameznimi skupinami prebivalstva ter kakovost življenja. Projekcije prebivalstva za Slovenijo napovedujejo intenzivno rast starejšega prebivalstva (nad 65 let). Starejši ljudje so zaradi svojih številnih značilnosti ena najbolj ranljivih družbenih skupin.

Na vprašanja o kakovosti življenja, socialni ranljivosti in izključenosti starih ljudi, ki živijo v domačem okolju bomo poskušali odgovoriti na okrogli mizi z dvema avtoricama in enim avtorjem knjige, v razpravi bodo tako sodelovali

Dr. Valentina Hlebec, Mag. Martina Trbanc in Dr. Matic Kavčič, pogovor bo moderirala

Dr. Majda Černič Istenič

Vljudno vabljeni!