You are currently viewing Nova knjiga Rudija Rizmana “Čas (brez) alternative”

Nova knjiga Rudija Rizmana “Čas (brez) alternative”

  • Post category:Obvestila
  • Reading time:2 mins read

Knjiga Rudija Rizmana z naslovom »Čas (brez) alternative – Sociološke in politološke refleksije« obravnava kritično pomembne družbene probleme, s katerimi se soočata današnji svet in Slovenija. Med problemi so izpostavljeni predvsem naslednji: neoliberalizem, globalizacija, civilizacije v dialogu in spopadih, dileme evropske unije, geopolitična vloga ZDA, človekove pravice in demokracija, terorizem in vznik varnostne države, izzivi univerz v 21. stoletju, prispevki družboslovnih velikanov in dileme slovenske tranzicije v kontekstu državljanskega prebujanja. Dva svetovno odmevna intelektualca sta o knjigi podala zavidljivi oceni.

Noam Chomsky: »Knjiga pokriva zavidljiv razpon najbolj relevantnih področij in že sami naslovi poglavij vabijo k branju.«
Starosta svetovne sociologije Zygmunt Bauman pa jo je povzel in se o njej izrekel z naslednjimi besedami: »Rudi Rizman je zadel v polno: kočljiv položaj, v katerem smo se danes znašli, je posledica odsotnosti alternative prav v času, ko bi bila ta po splošnem konsenzu bolj nujno potrebna, kot kdajkoli prej v živečem spominu. Kolikor mi je znano, se do sedaj še nihče ni lotil takšnega izčrpnega popisa slepih ulic, ki jih je to stanje obrodilo – dilem, ki kličejo po razrešitvi.«

Fotogalerija s predstavitve knjige (foto: B. Flajšman)