Pierre Bourdieu: Homo academicus

  • Post category:Arhiv - dogodki
  • Reading time:2 mins read

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi Pierra Bourdieuja Homo academicus (Pedagoška fakulteta UL, 2012) v sredo, 9. januarja 2013 ob 17. uri v Trubarjevo hišo literature (Stritarjeva 7, Ljubljana).

S Slavkom Gabrom, Nedo Pagon in Pavlom Zgago se bo pogovarjal Gorazd Kovačič.Bourdieujev Homo academicus je knjiga, ki bi jo morali poznati ne le sociologi, temveč vsi, ki delajo v akademskem okolju – vendar je marsikdo noče poznati, saj je avtor z njo lucidno nastavil sociološko zrcalo lastnemu poklicnemu okolju, torej univerzi in akademskemu polju.

Bourdieujevo delo analizira empirične podatke o strukturi francoskega akademskega polja okrog leta 1968. Pojasnjuje, kako so različni režimi vednosti in medgeneracijske statusne reprodukcije vplivali na to, da sta bila medicina in pravo prizorišči političnega in teoretskega konservatizma ter institucionalne moči, humanistika, zlasti njene nove discipline, pa so bile področje intelektualnega vrenja, vendar institucionalne marginalnosti. Knjiga analizira tudi hierarhične odnose na univerzi, igre arbitrarnega gospostva, sprenevedanja in potrpežljive ponižnosti. Izbruh gibanja študentov in nižjih univerzitetnih kadrov maja 1968 razlaga kot rezultat napetosti med starimi strukturami univerzitetne oblasti in kariernih vzorcev ter med ekspanzijo visokošolskega izobraževanja. Ta je študentom in novozaposlenim akademskim kadrom ponudila upanje družbenega vzpona, a obenem povzročila tudi razvrednotenje napredovanj in razslojevanje na prave zmagovalce in opeharjence.

Bourdieu razlaga univerzo prek kariernih strategij njenih različnih razredov, intelektualna odličnost pa je drugotnega pomena ali pa je celo obratno sorazmerna z institucionalno uspešnostjo. V tem se zdi, da pomen knjige Homo academicus presega svoje zgodovinske empirične okvire in nam lahko da misliti tudi o slovenskem akademskem polju. To je v zadnjih dveh desetletjih doživelo več strukturnih pretresov, o čemer pa nimamo nobenih resnejših raziskav. Ta knjiga lahko spodbudi tudi take raziskave in analize.