O moči in nemoči prava

  • Post category:Arhiv - dogodki
  • Reading time:3 mins read

Slovensko sociološko društvo vabi na tretji javni pogovor v ciklu „Slovenija na razpotjih: refleksije o tem, kje se nahajamo in kam usmeriti naše energije“ z naslovom:

O moči in nemoči prava – meje pravne odgovornosti institucij sistema in nosilcev oblasti,

ki bo v ponedeljek, 8. aprila 2013, ob 18. uri Galeriji ŠKUC Ljubljani (Stari trg 21).

 

Zdi se, da so v dobrih dveh desetletjih samostojne države oblast njeni nosilci velikokrat zlorabili na račun pravic družbenih manjšin in šibkejših članov in članic družbe ter v škodo naravnega okolja in prihodnjih generacij. Kljub temu je le redko katerega ministra, poslanca, župana, uradnika ali sodnika doletela pravnaali druga družbena sankcija. Slovenska ustava določa, da je ima vsakdo pravico do povračila škode, ki mu je storjena s protipravnim ravnanjem pri izvajanju oblasti, oškodovanec pa ima pravico, da povračilo zahteva tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil.

Na okrogli mizi bomo med drugim spregovorili o tem, kje so meje pravne odgovornosti nosilcev vseh treh vej oblasti; koliko je zaškodo odgovorna država in koliko oseba, ki deluje v njenem imenu; je razočaranje nad delovanjem pravne države moč pripisati  neupravičenemu zaupanju v neomejeno moč prava in pravnega sankcioniranja; čemu pripisati nemoč kazenskopravnega sankcioniranja in neomejeno moč discipliniranja s pomočjo prekrškovnega prava; kakšno je razmerje med pravno in politično odgovornostjo pri nas; čemu služi institut imunitete. In nenazadnje, kakšna je odgovornost volivcev za oddan glas na referendumu.

V pogovoru, ki ga bo povezovala dr. Barbara Rajgelj, bodo sodelovali:

dr. Neža Kogovšek, raziskovalka in direktorica Mirovnega inštituta,
dr. Polonca Kovač, docentka za upravno pravo na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani,
mag. Matevž Krivic, nekdanji ustavni sodnik in pravni zastopnik izbrisanih,
dr. Špelca Mežnar, odvetnica in docentka na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije.

Vljudno vabljeni.