Novo vodstvo društva

Na občnem zboru SSD 20. novembra 2010 v Portorožu je bilo izvoljeno novo vodstvo SSD in sicer:

Predsednica SSD: Milica Antić Gaber
Člani/-ce predsedstva: Ivan Bernik, Sara Rožman, Gorazd Kovačič, Mateja Sedmak, Tina Kogovšek, Samo Uhan, Marjan Hočevar, Jelena Aleksić, Brina Malnar, Valentina Hlebec
Članice častnega razsodišča: Maca Jogan, Aleš Črnič, Metka Kuhar
Člani/-ce nadzornega odbora: Drago Kos, Tanja Oblak Črnič, Nevenka Černigoj Sadar

Komentirajte prispevek